O nás

Naše oddělení

Každý rok nabíráme 80 nových kolegů z řad studentů a absolventů

Společnost Deloitte poskytuje prvotřídní poradenské služby v oblastech auditu, daňového a finančního poradenství a strategického podnikového managementu řadě velkých společností, rychle se rozvíjejících firem a veřejných institucí.

Díky znalostem domácího trhu i bohatým zahraničním zkušenostem můžeme klientům nabídnout komplexní přístup k jejich potřebám a problémům a navrhnout pro ně individuální, na míru šité řešení.

V České republice zaměstnává společnost Deloitte více než 850 místních i zahraničních odborníků, které řídí 28 partnerů. Má kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Plzni.

Audit a řízení rizik

Naši auditoři disponují rozsáhlými znalostmi účetních a auditorských předpisů, interních kontrolních mechanismů a systémů. Svou kvalifikaci v odvětví využívají při identifikaci specifických rizik klientů a pomáhají jim tato rizika zmírňovat.

Audit a další ověřovací práce přinášejí klientům respektované ujištění o správnosti účetní závěrky, řadu námětů a doporučení pro výkaznictví, kontrolní sytém, řízení treasury a další obchodní procesy.

Klientům pomáháme mimo jiné se zaváděním nových účetních postupů, při řešení dopadů různých změn na finanční výkaznictví nebo při přípravě na emise akcií a dluhopisů.

Naši auditoři jsou ceněnými členy týmů, které řeší další problémy našich klientů, například při fúzích a akvizicích firem, změnách a zavádění nových informačních systémů, v rámci projektů finančního výkaznictví, kontrolingu a podobně.

Naši auditoři se specializují v celé řadě odvětví, jako jsou např. finanční instituce, reality, energetika a zdroje, automobilový průmysl, technologie, média a telekomunikace.

Studentské / absolventské pozice: Asistent auditora

Daňové a právní služby

Naši daňoví poradci poskytují firmám nejen ujištění, že správně vykazují a platí daně, ale rovněž jim pomáhají navrhnout a implementovat daňové systémy.

Specialisté v oblasti outsourcingu podnikových procesů (BPO) nabízejí komplexní služby společnostem, institucím a organizacím jakékoli velikosti působícím ve všech odvětvích. Při poskytování služeb v oblasti účetnictví, mzdové administrativy a výkaznictví využíváme nejmodernější informační technologie, které automatizují účetní a daňové procesy.

Zároveň nabízíme poradenské služby v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a jiných veřejných zdrojů.

Spolupracující kancelář Ambruz & Dark/Deloitte Legal patří ke špičce ve svém oboru. Těsná spolupráce s dalšími odděleními Deloitte tvoří oproti ostatním poradenským společnostem jednu z hlavních konkurenčních výhod - advokátní kanceláře i celé skupiny Deloitte.

Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti a podíleli se na řadě významných transakcí. Členové týmu Ambruz & Dark/Deloitte Legal jsou nejen špičkoví právníci, ale mají zkušenosti i s projektovým řízením. Díky nim nabízíme klientům nadstandardní úroveň právních služeb.

Studentské / absolventské pozice:

Poradenské služby

Profesionální tým poradenských služeb je uznáván a ceněn pro své hluboké znalosti a kvalifikovaná řešení či postupy, které poskytuje svým klientům.

Naši poradci nabízejí komplexní portfolio služeb velkým mezinárodním i tuzemským organizacím v několika odvětvích: finanční instituce, energetika a zdroje, telekomunikace, letectví a doprava, výroba a veřejná správa.

V rámci všech zmíněných odvětví nabízíme jedinečné propojení širokých znalostí a nejefektivnější postupy v těchto oblastech: výkonnost podniků a zvyšování efektivity, zlepšování obchodní strategie a provozu, řízení lidských zdrojů, transformace finančního řízení, řízení, správa a implementace informačního systému, služby pro oblast fondů EU, forenzní služby a datové analýzy.

Díky znalostem našich poradců, rozsáhlým mezinárodním zkušenostem a přístupu k nejlepším světovým metodologiím poskytuje společnost Deloitte svým klientům prvotřídní integrované a komplexní poradenské služby.

Studentské / absolventské pozice: Business analytik

Finanční poradenství

Naši odborníci na finanční poradenství se opírají o vynikající znalosti a zkušenosti získané v domácím i mezinárodním prostředí, nabízejí řadu specializovaných dovedností a hlubokou znalost trhu.

Naše finanční poradenství je rozděleno do následujících oblastí služeb: poradenství v oblasti podnikových financí, poradenství při fúzích a akvizi-cích, oceňování a modelování společností a poradenství v oblasti nemovitostí.

Finanční poradenství poskytuje služby společnostem v celém jejich obchodním cyklu. Konkrétně pomáháme klientům vyřešit podnikatelské otázky, k nimž patří strategické investice realizované prostřednictvím fúzí a akvizic, divestice, reorganizace či vedení soudních sporů. Zároveň klientům poskytujeme poradenství v oblasti oceňování podniků a poradenství při vyhledávání investorů.

Díky znalostem našich poradců, rozsáhlým mezinárodním zkušenostem a přístupu k nejlepším světovým metodologiím poskytuje společnost Deloitte svým klientům prvotřídní, integrované a komplexní poradenské služby.

Studentské / absolventské pozice: Associate

Byl pro Vás tento článek přínosný?