Život v Deloitte

Štěpán Húsek

Představujeme naše nové partnery

Štěpán Húsek přišel před čtyřmi lety do Deloitte vybudovat nové oddělení, které klientům především z finančního sektoru začalo nabízet úplně jiný typ služeb - nově vzniklý expertní tým se zaměřuje na nabídku komplexního technologického poradenství a právě Štěpán sehrál při jeho rozvoji klíčovou roli. Od 1. června 2017 se stává partnerem v Deloitte.

Co to v praxi znamená? Je zodpovědný za technologické inovace, poradenství a implementaci integrovaných řešení pro klienty. Jeho úkolem je budovat strategické aliance a rozvíjet služby v oblastech technologické strategie a architektury a systémové integrace.

„Svět technologií není statický, velmi rychle se mění a my se tomuto tempu musíme přizpůsobit. Hledáme nové příležitosti, protože chceme být firmou, která sama příležitosti vytváří. I my sami musíme investovat do rozvoje, já sám si musím najít čas na to, abych nové trendy sledoval a přemýšlel o nich a dokázal je spolu se svým týmem uvést na trh.“

Štěpán Húsek
Partner, Technologie, Consulting

Tři otázky pro Štěpána Húska

Vzpomeneš si na začátky v Deloitte?
Když jsem v roce 2013 nastoupil, bylo mým úkolem vybudovat nové technologické poradenství. Tým jsme stavěli z poměrně malého základu, dnes máme kolem sebe rozsáhlý tým talentovaných lidí, troufám si tvrdit, že jedněch z nejlepších na trhu. Podařilo se nám zkombinovat technologie a znalost bankovnictví, propojili jsme netechnické lidi s IT odborníky, a naopak – technologicky založení jedinci pochytili obchodní uvažování, takže dnes už obor znají, dobře ví, jak v něm fungují jednotlivé procesy.

Co Tě na této práci baví?
Vymýšlet věci, které mají pro klienty hodnotu, dají se naimplementovat a obrátit v další přidanou hodnotu. Baví mě na tom, že výsledky práce ihned vidím - uděláme aplikaci, dáme ji klientovi a on ji začne používat. První výsledky tedy přicházejí okamžitě.

Na co se teď v nové pozici zaměříš?
Na inovace. Více se budu věnovat technologiím, abychom je dokázali využít i pro jiné funkce. Dovedu si představit, že vyvineme například robotického daňového poradce. Není to nic nemožného, inteligentní konverzační systémy řešíme pro naše klienty již nyní.

Štěpán Húsek

Chcete se dozvědět další informace o Štěpánových profesních zkušenostech? Podívejte se do tiskové zprávy, v níž jsme oznámili jmenování tří nových partnerů.

Považujete tyto informace za užitečné?