Článek

Nová pravidla pro obaly potravin

Nařízení EU stanovující požadavky na označování potravin

Evropská unie přijala v roce 2011 nové nařízení (č. 1169/2011), které stanovuje požadavky na označování potravin na obalech. Hlavní část tohoto nařízení bude závazná pro všechny provozovatele potravinářských podniků od prosince 2014. Každý subjekt aktivní v oblasti potravinářství by se tak včas měl seznámit se změnami, které toto nařízení přinese, a připravit se na ně.

Za informace na obale potraviny ponese hlavní odpovědnost ten podnikatel, který na něm bude uveden jako zodpovídající provozovatel potravinářského podniku. Nová úprava se tak dotkne například i privátních značek potravinářských řetězců.

Nové nařízení stanovuje pravidla pro uvádění informací o složení a množství potraviny, trvanlivosti, přítomných alergenech atd. Zásadní změnu přináší toto nařízení do uvádění výživových údajů na obale, jejichž uvedení na obale bude povinné od prosince roku 2016.

Současně s tímto nařízením zůstávají v platnosti některé dosavadní předpisy, jako např. nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních. Provozovatelé potravinářských podniků tak budou muset při balení svých potravin vyhovět nárokům celé řady vzájemně se doplňujících předpisů.

Studium předpisů a posouzení, zda-li stávající, nebo nově navrhovaná podoba obalu vyhovuje této spleti předpisů může být velkou zátěží.

Můžeme Vám s tímto pomoci tak, abyste získali jistotu, že Váš obal vyhovuje všem požadavkům a budete se tak moci soustředit na rozvoj Vašeho podnikání:
 

Jak Vám můžeme pomoci?

  • Posoudíme soulad obalu Vaší potraviny se všemi právními požadavky, včetně nového nařízení EU.
  • Navrhneme případné změny v obalu. Jsme schopni zprostředkovat i grafické zpracování u renomované reklamní agentury.
  • Posoudíme soulad Vašeho obalu s požadavky na výživová a zdravotní tvrzení.
  • Soustavně sledujeme vývoj v této oblasti a můžeme Vás pravidelně informovat o připravovaných změnách.
Byl pro Vás tento článek přínosný?