Digitální řešení… pro každý průmyslový den

Článek

Digitální řešení… pro každý průmyslový den

Společná konference společností Deloitte a Siemens

V moderních prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) se prvního listopadového dne sešly desítky zájemců o témata, jako jsou digitalizace, automatizace a Průmysl 4.0. Dohromady je svedla konference pořádaná společnostmi Deloitte a Siemens, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou a CIIRC. Čeští i zahraniční řečníci se ve svých vystoupeních soustředili především na možnosti využití digitálních řešení v praxi a konkrétní příklady průmyslové digitalizace. Na závěr čekala účastníky komentovaná prohlídka experimentálního prostředí Testbed pro Průmysl 4.0.

Po úvodních slovech přivítali moderátoři Senta Čermáková (Deloitte) a Leoš Dvořák (Siemens) na pódiu profesora Vladimíra Maříka, ředitele CIIRC, který představil institut, jeho aktivity a vize. Zdůraznil, že jedním z cílů CIIRC je spojovat excelenci s užitečností. I proto má u nich docházet nejen ke špičkovému výzkumu, ale také k transferu těchto znalostí směrem k malým a středním podnikům. „Náš ústav není jen plný badatelů, ale i lidí, kteří jsou schopni postavit montážní linku,“ zmínil Mařík. Důkazem může být Testbed pro Průmysl 4.0 sestrojen v CIIRC, který mj. simuluje inovativní řešení pro chytré továrny.

Změna nepřijde přes noc

Frank Siemes, partner v německé pobočce Deloitte se ve své prezentaci zaměřil především na praktické dopady průmyslové digitalizace. Podle něho může nástup Průmyslu 4.0 přinést celou řadu nových výrobních i obchodních vzorců. Změnou mohou projít vztahy mezi dodavatelem – odběratelem, výrobní procesy, které budou plně automatické, ale i zvyky a požadavky zákazníků. Důležité bude také to, jak se k celé proměně postaví společnost. „Neměli bychom být vyděšení z některých hororových komentářů, které čteme v novinách. Vývoj nezastavíme, a je na nás, abychom mu dali správný směr,“ upřesnil.

Upozornil zároveň, že celý proces je natolik komplexní, že změna nepřijde ze dne na den. „Digitální transformace neznamená pouze implementaci jedné technologie. Je to dlouhodobý, komplexní proces. A většina firem a zemí je stále spíše v začátcích, zatím dochází k malým zlepšením.“ Podle Siemese si část firem nedokáže dopady a přínosy zavedení digitálních řešení představit. Věří, že tomu může napomoci malá Deloitte Digital Factory v Düsseldorfu, která zájemcům na konkrétním případě ukazuje změny, které digitalizace výroby přináší.

Rozbíjení robotů se nekoná

O tom, že se s příchodem Průmyslu 4.0 objeví celá řada změn, je přesvědčen i Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v ČR. Větší tlak bude podle něho kladen na kvalitu, rychlost i flexibilitu. „Musíme změnit koncept celého přístupu k výrobě. Změnit to, jak výrobky vznikají, jak jsou vyráběny a dále vyvíjeny,“ uvedl. Varoval, že pokud nebudeme v ČR schopni stíhat trendy a začneme za jinými zeměmi zaostávat, hrozí, že se pro tyto země staneme nevhodným dodavatelem. A to by mohlo mít pro českou ekonomiku fatální důsledky.

Palíšek se věnoval také tak často diskutovaným změnám pracovního trhu a míry zaměstnanosti. „Nepřikláním se na stranu toho, že roboti nakonec vyženou všechny dělníky z továren, všichni budou nezaměstnaní a budou jako v době parních strojů rozbíjet roboty. Takhle se to určitě nestane,“ prohlásil. Věří, že zapojení robotů bude navázáno na kreativitu a inteligenci člověka a dojde spíše k proměně profilů zaměstnanců. „Technologie budou postupně přesouvat požadavek z klasických profesí na profese založené na digitálních znalostech.“

Chce to promyšlený koncept

Jaký vliv může mít digitalizace na počet zaměstnanců, to ve svém vystoupení nastínil Roman Valný, ředitel výrobního závodu Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se již 70 let věnují vývoji a výrobě elektromotorů. „Počet zaměstnanců se nám v našem závodě za poslední rok zvýšil o 150 a plánujeme se rozrůst o dalších 100. Právě díky tomu, že jsme digitalizovali a přinášíme tak nové produkty na trh a máme konkurenční výhodu, si můžeme dovolit růst.“

Výrobní závod začal digitalizovat s příchodem ekonomické krize v roce 2008, kdy došlo k zásadnímu poklesu tržeb. Firma v té době přestala být schopná dodávat v termínech a reagovat na nové požadavky trhu. Ale i když nové technologie zavádět začali, něco stále chybělo. „Měli jsme digitální řešení, ale nebyl to ucelený koncept. Měli jsme spoustu aplikací, ale přestávali jsme mít přehled, jak jsou vzájemně propojené,“ vzpomínal a zdůraznil, jak důležité je, aby byla jednotlivá řešení propojená a vzájemně se podporovala nebo i komunikovala. Dnes už je ale vše jinak. Firma využívá bezpapírovou výrobu, zapojení online strojů, hlasovou technologii, virtuální realitu nebo 3D tisk vzorků.

Kulatý stůl a Testbed na závěr

Otázky z publika, které směřovaly na hosty kulatého stolu – Vladimíra Maříka, Eduarda Palíška a Franka Siemese – byly tematicky velmi různorodé. Jedním z dotazů bylo, zda Průmysl 4.0 není pouze „buzzword“. To podle Palíška vyvrací příklady z praxe, z nichž některé zazněly i při této konferenci. Na závěr debaty se všichni řečníci shodli na tom, že pokud by měla vláda přijít pouze s jednou jedinou oblastí, kterou podpoří, mělo by to být bezpochyby vzdělání. To totiž je a bude motorem celé průmyslové revoluce. Na závěr celé konference čekala účastníky prohlídka Testbedu, kde viděli využití digitálních řešení v praxi.

Digitální řešení… pro každý průmyslový den
Konference společností Deloitte a Siemens
1. 11. 2017, Praha, CIIRC ČVUT

Společnosti Deloitte a Siemens pořádaly ve spolupráci s CIIRC a Česko-německou obchodní komorou konferenci „Digitální řešení… pro každý průmyslový den“. Tématem byla digitalizace v praxi i nové možnosti, které přináší.

„Spojení ´big picture´s popisem digitalizačního procesu a ukázkou z praxe bylo, podle zpětné vazby od mnoha účastníků, velmi přínosné. Osobně musím velmi ocenit skvělé zorganizování konference včetně moderování. Bylo to milé, lidské a profesionální,” říká Eduard Palíšek, CEO společnosti Siemens.

“Konference Deloitte – Siemens ukázala, že máme nejen suverénní lokální kompetence, ale že už máme také zákazníky, kteří jsou ´trendsettery´ v digitalizaci procesu, designu i výroby. A na tom se dají dobře stavět nové inovativní služby aliance Deloitte – Siemens,” doplňuje Senta Čermáková, ředitelka pro inovace Deloitte a vedoucí iniciativy Deloitte startups.

Zajímá vás konference a všechno, co na ní zaznělo? Podívejte se na celý záznam.

Považujete tyto informace za užitečné?