Energie pro budoucnost mobility

Článek

Energie pro budoucnost mobility

Jakou roli v novém ekosystému dopravy sehraje průmysl zaměřený na elektrickou energii?

S předpokládaným růstem poptávky po elektromobilech, jež budou cenově stále dostupnější a komfortnější, bude mít energetický průmysl konečně možnost vstoupit do dopravního sektoru. Tyto typy automobilů totiž budou představovat novou poptávku po elektrické energii.

Společnosti dodávající elektrickou energii se snaží z rostoucí poptávky řidičů po elektromobilech profitovat. Přijetí elektromobilů by jim mohlo pomoci změnit stávající situaci a reagovat na aktuální výzvy, kterými jsou:

  • stagnující poptávka
  • požadavek hladce integrovat zdroje obnovitelné a distribuované energie
  • potřeba zapojit zákazníky a vzbudit v nich zájem o nové služby

Podnikům veřejných služeb navíc elektromobilita pomůže vyřešit celou řadu dlouhodobých výzev, jako jsou:

  • vyvážení poptávky a nabídky na elektrické síti
  • začlenění nových variabilních a distribuovaných zdrojů
  • zlepšení provozní efektivity
  • snižování nákladů pro všechny zákazníky

Zatím nelze tvrdit, že elektromobily, coby součást nově vznikajícího ekosystému mobility, jednou zachrání podniky veřejných služeb poskytující elektrickou energii. Jisté však je, že změna probíhá. A společnosti, které vyrábějí elektrickou energii, mají v jejím vývoji zásadní místo.

Považujete tyto informace za užitečné?