mobile phone payment

Perspektivy

Globální síla ve spotřebním průmyslu 2013

Jak angažovat zákazníky s připojením na síť

Možnosti, které se nabízejí společnostem zaměřeným na spotřebitelské výrobky v podobě on line řízení poboček a navazování kontaktů se zákazníky na individuální úrovni společně s podporou prodeje prostřednictvím digitálních kanálů, jsou nedozírné. Otázka je, jak je správně využívat.

Letošní zpráva Vám přinese žebříček 250 nejlepších společností a představí Vám také některé přístupy, kterých lze v daném odvětví využít pro získávání nových „digitalizovaných“ spotřebitelů.

Dopady digitalizace na chování spotřebitelů nelze podceňovat. Digitalizace má vliv nejen na komunikaci mezi spotřebiteli a pobočkami, ale i na způsob, jakým spotřebitelé vyhledávají produkty, na nákupy, které lze realizovat prostřednictvím mnoha kanálů, na možnosti podpory prodeje a na služby zákazníkům po realizaci jednotlivých zakázek.   

Globální síla ve spotřebním průmyslu 2013
Považujete tyto informace za užitečné?