Perspektivy

Globální síly retailu 2019

Společnosti v žebříčku 250 největších retailových prodejců, jenž je součástí studie Globální síly retailu 2019, zaznamenaly ve finančním roce 2017 výrazný růst. Retailové výnosy vzrostly 83 % největších retailových prodejců (reprezentovaných celkem 208 společnostmi). Výsledná měnově upravená složená míra růstu dosáhla 5,7 %, čímž předčila 4,1% růst v předchozím roce.

Shrnutí

Globální ekonomika se v současné době nachází na bodě zvratu. Až do začátku roku 2018 vykazovala globální ekonomika silný růst, avšak v blízké budoucnosti dojde ke zpomalení vlivem zrychlující se inflace na hlavních trzích, vládních změn měnových a fiskálních politik, jakož i výrazné devalvace měn na většině rozvíjejících se trhů. Pro maloobchod to bude znamenat pomalejší růst spotřebitelských výdajů, vyšší spotřebitelské ceny a narušení globálních dodavatelských řetězců. Studie „Globální síly retailu 2019“ společnosti Deloitte analyzuje stav globální ekonomiky a jeho dopad na retailové odvětví.

Na základě veřejně dostupných údajů za finanční rok 2017 (finanční roky končící červnem 2018) byl sestaven žebříček 250 největších maloobchodních prodejců z celého světa, přičemž byla analyzována jejich výkonnost v různých geografických oblastech a produktových sektorech. Studie dále uvádí globální ekonomické vyhlídky, detailněji se zaměřuje na 50 nejrychleji rostoucích maloobchodníků a poukazuje na nováčky v Top 250.

Global Powers of Retailing 2019

Klíčové poznatky studie:

  • Celkové retailové výnosy 250 největších retailových společností uvedených ve studii Globální síly retailu 2019 dosáhly ve FY2017 celkem 4,53 bilionů USD, což je průměrně 18,1 miliard USD na společnost.
  • Celkem 83 % z 250 celosvětově největších maloobchodníků (208 společností) zaznamenalo nárůst retailových výnosů.
  • Nejvíce maloobchodníků z Top 250 se nachází v Evropě – celkem 87 společností (34,8 %), jejichž podíl na celkových výnosech Top 250 činí 33,8 %.
  • Působnost deseti největších maloobchodníků světa má globálnější charakter –společnosti z Top 10 provozují obchodní činnost průměrně ve 13 zemích (oproti 10 zemím, jak je typické pro společnosti z Top 250 jako celku). Evropští maloobchodníci jsou z globálního hlediska i nadále nejaktivnější, protože hledají možnosti dalšího růstu mimo vyspělé domácí trhy.
  • Největším produktovým sektorem je sektor rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG). 138 společností z tohoto sektoru (55,2 % společností) ve finančním roce 2017 generovalo 66,2 % celkových retailových výnosů.

Globální síly ve spotřebním průmyslu
Pravidelně vydávané studie Deloitte Globální síly ve spotřebním průmyslu sledují vždy během fiskálního roku 250 největších spotřebních společností na světě. Nabízejí náhled do globální ekonomiky, analyzují tržní kapitalizaci v průmyslových odvětvích a posuzují narůstající dopady, jež mají na tento průmysl digitální technologie. Využívají veřejně dostupných údajů.