Článek

Kybernetické hrozby v zákaznicky orientovaném byznysu

Výhody i rizika při využívání nových technologií

Řada organizací využívá moderní technologie s cílem vylepšit zákazníkovu zkušenost při nákupu, budovat loajalitu spotřebitelů a především udržet si či navýšit vlastní konkurenceschopnost v digitálním svět. Společnosti by však neměly zapomínat na rizika, která jsou s využíváním nových nástrojů spjata. Stále se vyvíjející technologie totiž často přitahují pozornost kybernetických útoků. Jaké výzvy před firmami stojí? A čemu by měly s ohledem na kybernetickou bezpečnost věnovat zvýšenou pozornost?

Inovace a nové nástroje umožňují vytvářet produkty a poskytovat služby šité na míru, a to v podstatě kdykoliv a komukoliv. Postupy spojené se zákaznickou analýzou, zapojením cloudových řešení nebo digitálními platebními technologiemi se dostávají na výsluní a nabízí nové možnosti i plynulejší operace. Na druhou stranu zvyšují riziko vystavení se kybernetickým hrozbám. S větším zapojením moderních technologií musejí být firmy obezřetnější a seznámené s důsledky, které mohou inovace přinést.

Šest hlavních výzev

  1. Zapojení a zodpovědnost – V řadě společností je zodpovědnost za kybernetické útoky značně fragmentovaná. Zajištění lepší struktury je proto pro mnohé oblasti zásadní.
  2. Důvěra zákazníků – Společnosti by měly brát v potaz, jaký dopad může mít únik dat na jejich vztah se zákazníky, kteří jsou na kybernetické hrozby velice citliví.
  3. Propojené produkty – Úspěch propojených výrobků je závislý nejen na technologii, která umožňuje konektivitu ale také na důvěře, kterou do nich spotřebitelé vloží.
  4. Platby – Nastupující platební technologie mají potenciál zlepšit zkušenosti zákazníků při nakupování. Firmy, které dokáží platební technologie aplikovat a zároveň zvládnout kybernetickou bezpečnost mohou být ve výhodě.
  5. Duševní vlastnictví – Duševní vlastnictví je motorem inovací, konkurenceschopnosti a růstu. Často proto stojí v centru zájmu útočníků.
  6. Lidský kapitál – Obrana před kybernetickými útoky se neobejde bez schopných lidí. Pro firmy je tak důležité dokázat přilákat a vzdělávat talentované zaměstnance, kteří jsou schopni minimalizovat riziko útoku.
Považujete tyto informace za užitečné?