Spotřební průmysl, retail

Během posledních let jsme svědky zásadního posunu v nastavení a fungování maloobchodního prodeje ve vztahu k zákazníkům. Tempo udávají konzumenti, pro něž je důležitá autentičnost, novost i kreativita. Jak se mění obchodní modely a dodavatelské řetězce? A jakou roli sehrávají technologie?