Článek

Česko v datech

Deloitte je partnerem unikátního projektu

Za každým z nás zůstává datová stopa. Dat je kolem nás stále více, hromadí se ve stále větších souborech, prorůstají napříč společností a zpětně ji ovlivňují. Nikdy nebylo k dispozici tolik dat jako dnes. Kde z nedostatku jiných možností dříve nastupovala intuice, odhady a dohady, přichází dnes exaktní a precizní práce s daty.

Projekt Česko v datech

Data jsou krásná!

Data dokáží potvrdit i vyvrátit naše hypotézy. Když s nimi umíte zacházet, vyplynou z nich často nečekané souvislosti a trendy, které na první pohled, bez datové analýzy na velkých zdrojích, nemusí být patrné. Díky automatizovaným vizualizačním nástrojům dnes navíc dokážeme převést suchopárná čísla a tabulky do přehledných grafických reprezentací, ve kterých si interaktivně a bez problémů najdeme pohled a detail, který nás zajímá.

Data jsou dostupná!

Jsme propojeni. Díky elektronizaci veřejné i soukromé sféry je dnes mimořádně snadné k datům přistupovat online. Zvykejme si na to! Pryč je naštěstí doba, kdy mnohé veřejné instituce považovaly data za jakýsi svůj „majetek“ a odmítaly se o „své“ informace s daňovými poplatníky podělit. Samozřejmě, že s tím přicházejí i nové výzvy, jako například důraz na důslednou ochranu osobních údajů.

Data jsou náročná!

Jak dat přibývá, je práce s nimi paradoxně obtížnější. Za větší přesnost platíme většími nároky na přípravu datových setů i na strojové zpracování. S nástupem výpočetní techniky roste objem dat doslova exponenciálně, ochota čekat na výstupy však klesá. Ještě před deseti lety trvalo běžné zpracování rozsáhlého datového souboru několik hodin. Dnes se očekává odezva téměř v reálném čase, i když se rozsah rutinně zpracovávaných dat rozrostl o několik řádů.

Když víte, jak na to

Práce s daty se stala svébytným odvětvím. Má své potřeby. Vyžaduje experty z oblasti statistiky, lingvistiky, sociologie, matematické analýzy a především IT. Uchování dat, efektivní práce s nimi a jejich vizualizace v téměř reálném čase jsou problémy, které si vyžádaly vlastní řešení. My ze společností SAS Institute, Deloitte a Unicorn takové řešení máme. Jeho vývojem se zabýváme už mnoho let a v současné době je dodáváme největším zákazníkům z oblasti korporací i veřejné správy. Rozhodli jsme se, že alespoň část svých schopnosti poskytneme všem.

Spojili jsme své síly

Proto jsme se stali partnery projektu Česko v datech. Naší ambicí je vyhledávat témata, která jsou přitažlivá, zajímavá nebo důležitá pro celou společnost, ale jejichž zpracování vyžaduje pokročilé datové nástroje. Chceme objevit souvislosti, které se v datech skrývají, a potvrdit či vyvrátit tvrzení, která se v české společnosti tradují, ale bez práce s rozsáhlými daty jim chybí důkaz.

Nejde o nás. Hlavním hrdinou jsou data!

Pojďte do toho s námi! Jste studenti, novináři, občanští aktivisté, lidé z výzkumu, vědy, akademické sféry, nebo se prostě zajímáte o svět kolem sebe? Máte zajímavý námět, domněnku nebo vás zajímá nějaké téma, které vyžaduje analýzu většího souboru dat? Vašemu námětu poskytneme své schopnosti, nástroje i čas a rádi se o něj v rámci projektu Česko v datech podělíme s veřejností.

Více informací o projektu naleznete na www.ceskovdatech.cz 

Považujete tyto informace za užitečné?