Onion back

Článek

Zásadní otázky k ošemetným problémům

Využívání analytiky k překonání soupeřů

Pokud se zajímáte o využití rozvinuté analytiky k produkci obchodních výsledků za méně než 100 dní, tato kniha je pro Vás. Buďte připraveni odloupnout slupku bombastické reklamy a spatřete analytiku v celé její ušmudlané, podivínské a potenciálně revoluční slávě.

Zjistěte více o tom, jak může analytika poskytovat nevšední poznatky a průlomové hodnoty. Vše začíná kladením zásadních otázek – a končí získáním odpovědí, kterým můžete věřit.

Analytika je praxe užívání dat s cílem řízení informací a výkonu – a přijímání elegantnějších rozhodnutí. Může se vztahovat téměř na jakoukoliv „ošemetnou“ obchodí záležitost, avšak většina společností má tendenci zaměřovat se na pět hlavních oblastí rozhodování a činností: zákazník, dodavatelský řetězec, finance, pracovní síla a riziko.

Svět je dnes složitější –podnikatelé musí brát v potaz celý ekosystém, v němž existují, včetně sociálních, ekonomických, environmentálních a politických proudů, které se ne tak dávno zdály být mimo jejich kompetenci.

To analytiku staví do centra dění.

Zásadní otázky k ošemetným problémům

Mnoho obchodních lídrů již ví, jakou skrytou hodnotu analytické poznatky mají pro zlepšení činností a řízení prozíravějších rozhodnutí. Avšak uprostřed veškerého tohoto potenciálu společnosti pokračují ve svém úsilí skutečně vybudovat kultury založené na faktech. Hodně mluví, ale když se podíváte hluboko do nitra společností, pod kapotou toho moc není.

Výhody analytiky se zdají být jasné a mnoho řídících pracovníků Vám může odříkat seznam možných přínosů. Náklady nejsou problémem. Nejlepší investice do analytiky jsou samofinancující. A ani není nedostatek cenově dostupné technologie. Tak co tedy chybí?

To je místo, do nějž míří zásadní otázky, aby položily základy k akci. Jsou to praktické a podrobné otázky k obtížným obchodním problémům – akční otázky pro ty, kdo nemají čas šťourat se v nicotnostech.

Zjistěte více o praktických krocích k nastartování snah obchodní analytiky, které budou poskytovat nevšední poznatky a průlomové hodnoty z nové knihy: Zásadní otázky k ošemetným problémům: Využívání analytiky k překonání soupeřů.

Považujete tyto informace za užitečné?