Novinky

Společnost Kennedy označila Deloitte za lídra pro poradenství v oblasti IT analytiky

 

 

 

 

 

Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) s potěšením oznamuje, že společnost Kennedy ve své zprávě nazvané IT Consulting: Analytics 2014  (česky: „IT poradenství: analytika 2014“) označila Deloitte za lídra pro poradenství v oblasti IT analytiky.

Zpráva se zaměřuje na příležitosti a obtíže kupujících a prodávajících poradenských služeb v oblasti IT analytiky, analyzuje trendy na trhu, předpokládané výdaje klientů a mapuje situaci poskytovatelů.

Jak je uvedeno v této zprávě, „analytika znamená využití dat, statistické modelování a algoritmy pro účely poskytnutí spolehlivých poznatků, prognózování výsledků, simulaci scénářů a optimalizaci rozhodnutí. Poradenství v oblasti IT analytiky zahrnuje plánování designu a posouzení služeb s cílem podpořit analytiku v rámci procesu efektivního rozhodování v celém podniku.“

Společnost Kennedy uvedla, že analytické portfolio společnosti Deloitte zahrnující IT poradenství je stabilní, propracované, hluboké a zahrnuje širokou paletu oblastí, přičemž zvláštní pozornost se věnuje tomu, aby byly uspokojeny analytické potřeby ve všech obchodních oddělení klientů v každém odvětví.

Tato zpráva rovněž oceňuje společnost Deloitte za její propagaci „interakce s klienty a poznatky v laboratořích HIVE (tj. vysoce digitalizované vizuální prostředí), což posiluje její poradenské schopnosti v oblasti IT analytiky prostřednictvím analytické vizualizace.“ 

 

 

 

 

 

Považujete tyto informace za užitečné?