Penzijní systém v Česku

Článek

Penzijní systém v Česku

Nepříznivý demografický vývoj zhorší parametry důchodového systému

Poměr průměrného důchodu a průměrné mzdy, věk odchodu do důchodu nebo sazba důchodového pojištění – to jsou hlavní faktory, na něž v blízké budoucnosti negativně dopadne aktuální demografický vývoj. Početně slabší generace budou jen obtížně financovat důchody pro silnou generaci tzv. Husákových dětí, která začne odcházet do penze v roce 2035. Jaké jsou scénáře budoucího vývoje důchodového systému?

Současný penzijní systém je v zásadě udržitelný, nicméně za cenu postupné devalvace poměru průměrného důchodu a průměrné mzdy, který by bez dalších zásahů poklesl hluboko pod úroveň 40 %. Kupní sílu důchodů je však schopný zachovat, neboť starobní penze jsou valorizovány o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. 

Jaká řešení se nabízejí?

  • Zvýšení sazby důchodového pojištění (již dnes je však v Česku poměrně vysoké zdanění práce).
  • Zvýšení věku odchodu do důchodů (tato možnost naráží na fyzické limity pracujících).
  • Podpora tvorby úspor v soukromých důchodových fondech.

Zajímavá fakta aneb Jak jsou na tom dnes čeští důchodci ve srovnání se zeměmi EU 

  • Celkové výdaje na důchody ze strany státu dosahují 8,4 % HDP, z toho 6,9 % HDP připadá na starobní důchody, zbytek na invalidní a pozůstalostní důchody. V EU je tento podíl v průměru na 12,6 % HDP. 
  • Průměrný důchod v Česku je výrazně podprůměrný v EU. V roce 2016 dosahoval průměrný měsíční starobní důchod 407 EUR, zatímco v EU průměr činil 1135 EUR. 
  • Nejlepší životní úroveň nabízí důchodový systém v Rakousku a Nizozemsku, kde se průměrný důchod pohybuje 37 %, resp. 34 % nad průměrem EU.
  • Při srovnání poměru průměrného důchodu a průměrné hrubé mzdy jsou na tom nejhůře důchodci v Chorvatsku (22 %), dále v pobaltských zemích, Slovinsku a Bulharsku. Nejlépe pak v Řecku (72 %), Kypru či Itálii. České důchody v průměru činí 41 % průměrné hrubé mzdy.

Chcete se o možných scénářích budoucího vývoje penzijního systému v ČR dozvědět více? Pak nahlédněte do naší studie Jaké budou důchody.

Jaké budou důchody?
Považujete tyto informace za užitečné?