Artichoke

Služby

Analytika společnosti Deloitte

Audit

Analytické postupy mohou zvýšit efektivitu a kvalitu auditních postupů a zároveň mohou pomoci lépe pochopit fungování dané společnosti

Zvyšující se regulatorní požadavky, zvětšující se objemy dat a přechod od manuálních na automatické postupy významně ovlivnily vývoj v oblasti auditu.  Společnosti se postupně odklánějí od tradičních auditních činností a přecházejí na postupy založené na sofistikované analytice, díky nimž mohou z auditních postupů získat větší hodnotu.  

Klienti nyní očekávají, že jim audit kromě zhodnocení rizik ukáže také oblasti podnikání a provozu, ve kterých by mohlo dojít ke zlepšení.  Metody založené na analytice  mohou napomáhat k tomu, aby se audit zaměřil  na skutečně rizikové oblasti a zároveň identifikoval oblasti zcela bezproblémové a zároveň umožňují  auditním týmům, aby kromě pouhého zpracovávání údajů za minulá období pomohly společnostem lépe porozumět principům jejich fungování.    

S využitím možností, které nabízí analytika, mohou výstupy auditních postupů poskytnout vedení hlubší porozumění a závěry, které jim umožní jednat rychle a činit včasná a efektivní rozhodnutí.  

Auditní analytika poskytuje auditní služby, které pomáhají klientům kdekoli na světě dosahovat jejich obchodních cílů,  řídit rizika a zvyšovat výkonnost podniku.