Business Intelligence

Služby

Business Intelligence

Jak na pokročilou vizualizaci dat

Business Intelligence je pokročilá vizualizace dat, která využívá znalosti, technologie, aplikace, analýzy a další postupy za účelem sběru, integrace a správné interpretace a prezentace obchodních informací.

Vrcholoví manažeři se často setkávají s tím, že nemají přístup k informacím, které by jim usnadnily rozhodování, a to i přesto, že mají k dispozici řadu „reportů“. V nich ale bývá zbytečně moc ukazatelů, nebo naopak chybí klíčové oblasti z důvodu špatné dostupnosti datových zdrojů. Reporty často bývají nepřehledně zpracované, což zase brání v porozumění textu i správné interpretaci dat. V neposlední řadě nebývá správně nastavena souvislost reportingu se strategickými cíli či aktuálními projekty společnosti. V Deloitte víme, jak z toho ven. Pomůžeme vám se všemi popsanými oblastmi Business Intelligence (BI).

Naše služby

  • Pomůžeme vám získat přístup k informacím pro lepší business rozhodování a řízení firmy.
  • Nastavíme reporting tak, aby jasně interpretoval vývoj strategických cílů a projektů.
  • Doporučíme, jaké ukazatele sledovat.
  • Zajistíme praktickou využitelnost vašich stávajících reportů.
  • Identifikujeme důležité ukazatele ve vašich stávajících reportech, na něž je potřeba se zaměřit.
  • Zpřístupníme datové zdroje pro reporting klíčových oblastí a ukazatelů.
  • Doporučíme vhodné BI řešení pro vizualizaci vašich reportů a dat a pomůžeme vám ho pořídit.
  • Navrhneme a vytvoříme tradiční reporting a design jeho architektury ve stávajícím nebo novém BI řešení, a to dle vašich požadavků.
  • Vytvoříme interaktivní dashboardy, které vám umožní flexibilně přijímat operativní i strategická rozhodnutí.

Náš přístup

V Deloitte Advanced Analytics máme řadu BI expertů, kteří se vyznají v různých odvětvích. Proto dokážeme v datech vidět jejich podstatu, pro management jsme partnerem, který pomáhá identifikovat správné ukazatele, interpretovat dostupná data a vytvořit odpovídající design pro jejich využití.

Přínosy

Dobře definovaný dashboard umožňuje na denní bázi sledovat dopady strategických změn či vyhodnocovat probíhající kampaně. Práce s ním je snadná, šetří tak managementu značné množství času stráveného v tabulkách a umožňuje přijímat operativní i strategická manažerská rozhodnutí.

Technologie

Pracujeme v rámci stávajících BI řešení klienta, případně jsme schopni doporučit vhodný nástroj dle náročnosti a požadavků. Připravujeme dashboardy v nástrojích: Qlik, SAS Visual Analytics, Tableau a další.

Kontakt

Tomáš Pračka

Tomáš Pračka

Manažer

Tomáš je manažerem v oddělení Advanced Analytics. Specializuje se na datovou analytiku, interpretaci a vizualizaci dat, použití analytických výstupů pro manažerské rozhodování a strategie. Má mnohalet... více