customer retention

Řešení

Jak mohu zvýšit výkon své prodejní sítě?

Získávání zákazníků

Kde máme otevřít nová prodejní místa (pobočky)? Které kanály pro získávání zákazníků jsou nejvhodnější pro oblast, ve které podnikám? Jak zvýšit výkon mojí prodejní sítě? Jaké nové potenciální kontakty („leads“) bych mohl případně vyzkoušet? To jsou příklady nejčastějších problémů, se kterými se společnosti potýkají.

Jak může pomoci oddělení analytiky společnosti Deloitte?

V oblasti získávání nových zákazníků Vám pomůžeme vybrat nejvhodnější geografické oblasti pro jejich akvizici. Jsme schopni identifikovat nejvýhodnější umístění s ohledem na to, kde žijí Vaši potenciální zákazníci, kde pracují a kam cestují. Můžeme pracovat až na úrovni jednotlivých ulic, což je téměř jako bychom Vám poskytli nové kontakty na potenciální zákazníky (tzv. „lead“). Konkrétně jsme pro tuto úlohu vyvinuli specifické nástroje – jako příklad můžeme uvést Cenové mapy, využíváme data ze sčítání obyvatel a další externí zdroje, vyvinuli jsme algoritmy pro multikriteriální optimalizaci pobočkové sítě a vizualizace těchto řešení.

Contact

Jan Balatka

Jan Balatka

Partner

Jan má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech a v Kanadě. Jako partne... více