Služby

Hodnota zákazníka

Strategie orientované na zákazníka můžete vytvářet na základě budoucího potenciálu zákazníka.

Řešení

Hodnota zákazníka (CLV) představuje čistou aktuální hodnotu budoucího zisku či výnosů na úrovni zákazníka. Namísto měření dřívější hodnoty zákazníka se tedy CLV zaměřuje na budoucí potenciál zákazníka, který má významný vliv na podnikatelské rozhodování například v následujících oblastech:

 • Vhodné zacílení marketingových a retenčních kampaní
 • Nastavení úrovně zákaznických služeb
 • Hodnocení potenciálních scénářů pro produkty/obchodní plány
 • Plánování a prognózy
 • Ocenění portfolia

 

Přínosy pro podnik

 • Při použití k zacílení zákazníků generuje další výnosy (např. cross-selling, up-selling, zákaznické služby a další)
 • Má potenciál snížit odchodovost zákazníků (pozitivní dopad - umožňuje udržení zákazníků)
 • Zlepšení profitability organizace a návratnosti investic do marketingových akcí
 • Metrika schopná fungovat jako hlavní indikátor výkonnosti podniku

 

Postup

 1. Na základě mikrosegmentace portfolia (buď na základě výchozího stavu či v ideálním případě vytvořený v rámci projektu CLV)
 2. Implementace CLV algoritmu (SAS program či R package, vhodné také pro IBM SPSS)
 3. Výkaznictví a monitoring v rámci CLV (SAS VA, QlikView, Tableau a další)

4.9x Zlepšení retence klientů pomocí optimalizace PtC modelu na základě budoucí hodnoty zákazníka (CLV)
Významná banka, 2014

Kontakty

Filip Trojan

Filip Trojan

Senior manažer

Filip je senior manažer v oddělení Pokročilé analytiky a má více než 15 let zkušeností z oblasti analytiky, machine learning, matematické optimalizace a data science. Filip má široké spektrum znalostí... více

Veronika Počerová

Veronika Počerová

Manažerka

Veronika je manažerkou v oddělení Pokročilé analytiky. Specializuje se hlavně na end-to-end analytická řešení pro klienty z finančního, energetického a retail sektoru. Veronika se zaměřuje na predikti... více

Související články