Služby

Cílené oslovení zákazníků

Cílení na zákazníky za pomoci prediktivních modelů může zvýšit účinnost kampaní našich klientů. Soustředění energie a zdrojů na zákazníky s vyšší ochotou ke koupi může zvýšit míru odezvy i zisk, avšak nalezení takových zákazníků a jejich samotné hledání je obtížné.

Řešení

Prediktivní modely vytvořené za pomoci statistických metod jsou schopny identifikovat zákazníky, u kterých existuje větší ochota ke koupi (PtB). Na základě použití těchto modelů v cross-sellových a up-sellových kampaních lze vytvořit prioritní seznamy, pomocí kterých může společnost své zdroje soustředit na nejhodnotnější zákazníky. S využitím postupu Net Lift (incremental response) zajistíme, aby cílení na klienty mělo viditelný dopad a aby marketingové výdaje byly vynakládány efektivně.

 

Přínosy pro podnik

  • Zvyšuje míru odezvy jak u cross-sellových, tak up-sellových kampaní
  • Navyšuje ziskovost organizace a marketingových akcí
  • Snižuje nezájem zákazníků a zlepšuje kvalitu zákaznické zkušenosti tím, že optimalizuje cílení na zákazníka a nabídky, které jsou mu předkládány
  • Uvolňuje kapacitu kanálu, která se tak dá využít efektivněji

 

Postup

V rámci statistických metod využíváme rozvinutou a ověřenou metodiku CRISP-DM. Zaměřujeme se na cíle podnikání, vytěžujeme dostupné zdroje dat, používáme rozvinutou analytiku a přinášíme hluboké odborné a ekonomické znalosti, které umožňují dodání ucelených řešení, která budou vyhovovat právě podnikání našeho klienta.

48% nárůst konverze kampaní
Středně velká banka v regionu Střední a východní Evropa, 2014

Kontakty

Filip Trojan

Filip Trojan

Senior manažer

Filip je senior manažer v oddělení Pokročilé analytiky a má více než 15 let zkušeností z oblasti analytiky, machine learning, matematické optimalizace a data science. Filip má široké spektrum znalostí... více

Veronika Počerová

Veronika Počerová

Manažerka

Veronika je manažerkou v oddělení Pokročilé analytiky. Specializuje se hlavně na end-to-end analytická řešení pro klienty z finančního, energetického a retail sektoru. Veronika se zaměřuje na predikti... více

Související články