Služby

Dynamický pricing

Ve velmi konkurenčním online prostředí si podniky nemohou dovolit fixní nastavení cen. K získání konkurenční výhody musí okamžitě reagovat na tržní podmínky a odpovídajícím způsobem upravovat ceny. Aby si podniky v 21. století udrželi konkurenceschopnost, je dynamický pricing nezbytností.

Řešení

Na rozdíl od cenových strategií vycházejících z fixních cen či jejich manuální úpravy dynamický pricing aktualizuje ceny v návaznosti na poptávku zákazníků v reálním čase, změnu vzrorců chování, cenové akce a další externí faktory, jako například aktuální denní doba, sezónnost či počasí.

 

Přínosy pro podnik

Cílem dynamického pricingu je dosažení optimální ceny v libovolný okamžik. Pomocí rozhodování na základě automatizovaných dat, zpracování v reálném čase a okamžité reakce na situaci na trhu může dynamický pricing přispět ke zvýšení tržeb a maximalizaci ziskovosti podniku.

 

Postup

Dynamický pricing vychází z následující koncepce:

  1. Segmentace produktu - produkty jsou seskupovány podle nákupního chování zákazníka
  2. Segmentace zákazníků - zákazníci jsou seskupováni podle vzorců chování a historické aktivity
  3. Modelování poptávky - u každého produktového segmentu se tvoří prognózy týkající se budoucích tržeb a elasticity cen
  4. Optimalizace - cena maximalizující zisk se vypočte na základě informací o jednotlivých zákaznících a produktových segmentech

Navýšení ročních tržeb o 4.5M EUR - společnost v leteckém průmyslu, 2015

Kontakty

Filip Trojan

Filip Trojan

Senior manažer

Filip je senior manažer v oddělení Pokročilé analytiky a má více než 15 let zkušeností z oblasti analytiky, machine learning, matematické optimalizace a data science. Filip má široké spektrum znalostí... více

Veronika Počerová

Veronika Počerová

Manažerka

Veronika je manažerkou v oddělení Pokročilé analytiky. Specializuje se hlavně na end-to-end analytická řešení pro klienty z finančního, energetického a retail sektoru. Veronika se zaměřuje na predikti... více

Související články