Služby

Predikce spotřeby energií

Roční náklady na energie tvoří u podniků v mnoha odvětvích největší část variabilních nákladů. Díky aktivnímu přístupu k prognózování, nákupu i optimalizaci se podniky na tuto oblast mohou přímo zaměřit a dané náklady také redukovat.

Řešení

Na základě kombinace historických dat klienta a znalosti externích vlivů, jako například počasí či zvláštní události lze využít matematických a statistických metod a přesně tak odhadnout budoucí energetickou náročnost. Tento proces současně využívá datové sklady za účelem skladování dat, analytický software za účelem statistické analýzy a aplikaci uživatelského rozhraní uzpůsobenou potřebám klienta, díky čemuž je klient schopen modelovat a vizualizovat potenciální budoucí výsledky.

 

Postup

Společnost jednotlivé analytické modely využívající kvantitativní analytické postupy uzpůsobuje potřebám konkrétní ekonomické otázky. Tyto modely lze aplikovat buď v systému klienta či je generovat jako automatické zprávy. Jakmile je model aktivní, lze jej snadno upravovat dle potřeb klienta či dle změny jednotlivých ekonomických požadavků.

Snížení sankce za odchylku o 99% - velká železniční společnost, 2014

Kontakty

Filip Trojan

Filip Trojan

Senior manažer

Filip je senior manažer v oddělení Pokročilé analytiky a má více než 15 let zkušeností z oblasti analytiky, machine learning, matematické optimalizace a data science. Filip má široké spektrum znalostí... více

Veronika Počerová

Veronika Počerová

Manažerka

Veronika je manažerkou v oddělení Pokročilé analytiky. Specializuje se hlavně na end-to-end analytická řešení pro klienty z finančního, energetického a retail sektoru. Veronika se zaměřuje na predikti... více

Související články