Služby

Analýza spotřebního koše

Většina retailových nákupů je prováděna impulzivně a je těžké je vysvětlovat pomocí tradičních analytických technik. Analýza spotřebního koše, kterou provádí Deloitte, nabízí způsoby, jak dát ve správný okamžik ten správný nákupní impulz.

Řešení

Analýza spotřebního koše prováděná společností Deloitte je technika sloužící k rozboru nákupního chování zákazníků. Namísto, aby obchodníci spoléhali na nákladný proces získávání nových zákazníků, mohou pomocí analýzy spotřebního koše docílit růstu tržeb u svých stávajících klientů. Použití samoobslužného nástroje navíc ke stávající databázi historických nákupů umožní identifikaci vzorce nákupního chování zákazníků vizuálním a interaktivním způsobem.

 

Přínosy pro podnik

Analýza spotřebního koše přispívá k růstu tržeb, protože poskytuje lepší přehled v následujících oblastech:

  • Cross-selling a up-selling
  • Podpora prodeje a přímý marketing
  • Věrnostní programy
  • Product placement a vzhled obchodu
  • Dodavatelský řetězec
  • Product bundling

 

Postup

Cílem je na základě velkých souborů dat identifikovat obvyklé vzorce nákupního chování. Díky schopnostem tradiční IT infrastruktury bývá možnost identifikace takovýchto vzorů chování zpravidla omezená. Postup společnosti Deloitte využívá ekosystém Hadoop, který generuje soubor pravidel (v podobě výroku „pokud se stane X, tak dojde k Y“) podávajících poznatek o dříve skrytých skutečnostech v rámci podnikání dané společnosti.

50 % z 50 top maloobchodních prodejců, u kterých agentura FactPoint prováděla výzkum, bylo obeznámeno s analýzou spotřebního koše a zároveň se v této oblasti chystali rozšířit své dovednosti.

Kontakty

Filip Trojan

Filip Trojan

Senior manažer

Filip je senior manažer v oddělení Pokročilé analytiky a má více než 15 let zkušeností z oblasti analytiky, machine learning, matematické optimalizace a data science. Filip má široké spektrum znalostí... více

Veronika Počerová

Veronika Počerová

Manažerka

Veronika je manažerkou v oddělení Pokročilé analytiky. Specializuje se hlavně na end-to-end analytická řešení pro klienty z finančního, energetického a retail sektoru. Veronika se zaměřuje na predikti... více

Související články