Řešení

Udržování vašich informací

Kvalita a integrita dat

Kvalita a integrita dat je strategie a postup, který zahrnuje ověření, že používaná data nebyla během pořízení a zpracování nijak zkreslena a že jsou opravdu spolehlivým vstupem pro další operace. Kontrolní postupy se obvykle uplatňují poté, co data projdou kontrolou kvality, jež má zaručit, že aktuálně dostupná data jsou přesná, kompletní a konzistentní. Kontrola kvality a kontrola integrity dat je nesmírně důležitá pro získávání směrodatných a užitečných informací, neboť analýzy dat budou pouze tak přesné, jak dobrá je integrita a kvalita dat, se kterými analýzy pracují.

V případě, že není zavedena kontrola kvality dat, může mít zkreslení údajů vážné následky. V případě výrobního procesu může dojít k tomu, že chybná data vložená do počítače povedou k výrobě produktů, které si zákazníci neobjednali, což může následně způsobit, že dokončené výrobky nebudou schopny uspokojit stávající objednávky. Chyby v zákaznických datech mohou vést k dvojité fakturaci zákazníků, nebo k fakturaci chybných částek, což vede k nepříjemným situacím narušujícím vztahy s těmito zákazníky. Co se týče správy dat v oblasti zdravotní péče, jako např. v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních, kontrola kvality dat pomáhá předcházet vkládání chybných dat, která by mohla mít neblahý dopad na léčebný postup, nebo dokonce ohrozit život pacienta.

Kontrola kvality dat by měla zahrnovat kroky, které zaručí, že data používaná ke konkrétnímu účelu nejsou zkreslena ani poškozena.  Kontrola kvality dat si klade za cíl chránit údaje a zamezit tomu, aby v procesu zpracování nedošlo k jejich ztrátě či poškození, protože jedině tak mohou být v budoucnu využita pro další účely.  Postupy zaručující udržení kvality dat často zahrnují odstranění zastaralých údajů nebo poskytování odkazů na relevantní informace nalezené v jiných databázích a celkově mají za cíl zajistit, že v databázi nebo souboru databází nejsou uložena chybná nebo nekonzistentní data.  Čištění dat je nikdy nekončící proces, který je považován za klíčovou složku účinné správy dat.

Contact

Jan Balatka

Jan Balatka

Partner

Jan má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech a v Kanadě. Jako partne... více