Řešení

Jste si vědomi skutečného rozsahu podvodných praktik ve vaší společnosti?

Hodnocení rizika podvodu

Internetový, avšak plně důvěrný a zabezpečený dotazník, který je přizpůsoben požadavkům dané společnosti a umožňuje zaměstnancům, aby anonymně poskytli své postřehy ohledně podvodného jednání, krádeží, korupce a schopnostech společnosti takovémuto jednání zabránit, detekovat jej a reagovat na něj.

Vnitropodnikové hodnocení

 1. Uvědomujete si, jaký je opravdový rozsah podvodů, ke kterým dochází ve vaší společnosti?
 2. Víte, že vedení společnosti může být stíháno za protiprávní jednání zaměstnanců (v souvislosti s výkonem jejich práce), a to i za nenastavení takových pravidel, která by tomu zabránila?
 3. Jsou si vaši zaměstnanci vědomi, jaká jsou podniková pravidla?
 4. Jak komunikujete podniková pravidla svým zaměstnancům?
 5. Jsou vaši zaměstnanci schopní na rizika podvodu poukázat anonymně?

 

Příklady vnitropodnikových záležitostí, které lze pomocí tohoto nástroje řešit, jsou následující:

 • Hodnocení stavu společnosti z hlediska podvodného jednání, hodnocení zaměstnanecké spokojenosti.
 • Internetový testovací a zkušební nástroj, který zhodnotí, zda zaměstnanci rozumí podnikovým pravidlům a procesům, a který informuje o nových procesech v rámci společnosti (například o zavedení linky k podávání hlášení)
 • Pomáhá monitorovat a zlepšovat, do jaké míry zaměstnanci rozumí vnitropodnikovým pravidlům a postupům
 • Zlepšuje míru povědomí o možnosti podávat hlášení a upozorňuje na nedostatky
 • Pomáhá vytvářet povědomí o vnitropodnikových pravidlech a postupech, například ve spojitosti s podvodným jednáním
   

Kontakt

Jan Balatka

Jan Balatka

Partner

Jan má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech a v Kanadě. Jako partne... více