Řešení

Potýkáte se s podvody, korupcí nebo spory s třetími stranami?

Vyšetřování a získávání informací o subjektech

Forenzní oddělení společnosti Deloitte poskytuje klientům řešení na širokou škálu problémů, ať už se jedná o podvodné jednání, korupci, spor s třetími stranami, transakce v rozporu se zákony či předpisy, kybernetické útoky, ztrátu důvěrných informací, nedostatečně podložené účetní záznamy či fiktivní zaměstnance v mzdové evidenci.

V uplynulých patnácti letech otřásly podnikatelskou sférou finanční skandály, z nichž leckteré měly globální rozsah. Nárůst podobných případů znamenal značné finanční ztráty společností a riziko nečestných praktik je velmi reálné a to i přes fakt, že pro většinu společností působících ve střední Evropě nemusí být dosavadní případy relevantní. Tuto skutečnost dokládá vysoká míra podvodů a korupce ve střední Evropě, které jsou velmi dobře dokumentovány v médiích. Klienti využívají našich služeb, abychom nezávisle a objektivně vyšetřili případy podvodů, korupce a podplácení, díky čemuž mohou porozumět užitým schématům a také vyčíslit možné ztráty.

Většina společností si není vědoma, že u nich dochází k nečestné či trestné činnosti. Může se tak dít proto, že jejich detekční mechanismy nejsou účinné, a tudíž reagují pouze na podvody a korupci, které byly identifikovány náhodou.

Účelem vyšetřování je stanovit:

  • Rozsah nekalého jednání
  • Identitu pachatelů
  • Možnost navrácení ztrát za použití výhradně legálně získaných a přípustných důkazů
  • Příprava a přednesení důkazů na disciplinárních slyšeních a u soudů

Forenzní vyšetřování

Kontakt

Jan Balatka

Jan Balatka

Partner

Jan má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech a v Kanadě. Jako partne... více