Řešení

Tlak na řešení finanční kriminality nikdy nebyl větší

Řešení v oblasti prevence a detekce finanční kriminality

Tlak na boj proti finanční kriminalitě nebyl nikdy větší. Stále přísnější regulatorní prostředí, rostoucí nároky klientů na integritu a etické základy společností a vzrůstající sofistikovanost kriminálních praktik staví sektor finančních služeb do složité situace. Současný přístup však i nadále zůstává souborem roztříštěných, neefektivních a v zásadě neúčinných snah orientovaných pouze na dodržování předpisů. Deloitte svým klientům pomáhá připravit se na rizika finanční kriminality a reagovat na ně.

Vnitropodnikové hodnocení

  1. Jakým způsobem řídí banka svůj nápravný program?
  2. Zavádí banka udržitelná řešení a používá osvědčené mezinárodní postupy?
  3. Nakolik vyspělé jsou detekční mechanismy banky v oblasti boje proti praní špinavých peněz?
  4. Má banka natolik kvalitní data, že dokáže rozeznat stejného klienta přes všechny útvary a produkty (single client view)?
  5. Jaký je cílový model k zajištění výše uvedeného?
  6. Zvažuje banka odstranění rizik pomocí změny klientely?
  7. Jak je banka připravena na boj s praním špinavých peněz, na „mobilní finanční produkty či virtuální měny?

Vnitropodnikové hodnocení

Kontakt

Jan Balatka

Jan Balatka

Ředitel

Jan Balatka má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech, Jihoafrické re... více