Řešení

Tlak na řešení finanční kriminality nikdy nebyl větší

Řešení v oblasti prevence a detekce finanční kriminality

Tlak na boj proti finanční kriminalitě nebyl nikdy větší. Stále přísnější regulatorní prostředí, rostoucí nároky klientů na integritu a etické základy společností a vzrůstající sofistikovanost kriminálních praktik staví sektor finančních služeb do složité situace. Současný přístup však i nadále zůstává souborem roztříštěných, neefektivních a v zásadě neúčinných snah orientovaných pouze na dodržování předpisů. Deloitte svým klientům pomáhá připravit se na rizika finanční kriminality a reagovat na ně.

Vnitropodnikové hodnocení

  1. Jakým způsobem řídí banka svůj nápravný program?
  2. Zavádí banka udržitelná řešení a používá osvědčené mezinárodní postupy?
  3. Nakolik vyspělé jsou detekční mechanismy banky v oblasti boje proti praní špinavých peněz?
  4. Má banka natolik kvalitní data, že dokáže rozeznat stejného klienta přes všechny útvary a produkty (single client view)?
  5. Jaký je cílový model k zajištění výše uvedeného?
  6. Zvažuje banka odstranění rizik pomocí změny klientely?
  7. Jak je banka připravena na boj s praním špinavých peněz, na „mobilní finanční produkty či virtuální měny?

Vnitropodnikové hodnocení

Kontakt

Jan Balatka

Jan Balatka

Partner

Jan má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech a v Kanadě. Jako partne... více