Textová analytika

Služby

Textová analytika

Textová analytika zpracovává nestrukturovaná textová data k analýze obsahu komunikace na sociálních sítích, webech, emailech či call centrech. Využívá se i k tvorbě prediktivních modelů v kombinaci s daty strukturovanými.

Analýza strukturovaných dat je již delší dobu standardní pro většinu firem a společností. Nyní se k nim připojují i data nestrukturovaná, a to zejména textová. Práce s textovými daty je časově a technologicky náročná úloha. Velké množství dat je potřeba převést do podoby, kterou je možné dále zpracovávat a využívat v analýzách. V současné době však technologický vývoj pokročil natolik, že vše lze zvládnout v relativně krátkém čase.

Textová analytika se uplatňuje v následujících oblastech

  • Klasifikace textových dokumentů podle obsahu
  • Analýza obsahu komunikace, například v příspěvcích na webových fórech nebo sociálních sítích
  • Analýza hovorů z call center (v kombinaci s technologií „voice to text“)
  • Identifikace patternů a témat vyskytujících se v textech
  • Využití nestrukturovaných dat, například ze CRM systémů, k tvorbě prediktivních modelů v kombinaci s klasickými strukturovanými daty
  • Odhalování podvodů a analýza e-mailové komunikace
  • Identifikace entit, jako jsou např. názvy firem, v nestrukturovaných datech

Náš přístup

V Deloitte Advanced Analytics projekty řešíme kompletně, a to i když jsou dodávány samostatně se zaměřením na textovou analytiku, nebo v kombinaci s jinými projekty v rámci analytických projektů, které v Advanced Analytics dodáváme. V projektech se zabýváme iniciálním sběrem textových dat z interních nebo externích zdrojů, čištěním dat, transformací dat do potřebné podoby i samotnou analýzou dat nebo přípravou výstupů, například v podobě BI dashboardů.

Přínosy

Textová data již v několika úlohách potvrdila, že mohou přispět například ke zlepšení prodejních výsledků nebo zmírnit odchodovost klientů. V současné době je možné kvalitně analyzovat český i slovenský jazyk, anglický je samozřejmostí.

Technologie

Pro textovou analytiku využíváme technologie podle potřeb našich klientů. Nejčastěji pracujeme s technologiemi Python, R, Java nebo v nástrojích od dodavatelů SAS či IBM.

Kontakt

Kateřina Lesch

Kateřina Lesch

Senior manažerka

Kateřina je senior manažerka v oblasti datové analytiky se specializací na analýzu nestrukturovaných dat. V rámci svých akademických aktivit i klientských projektů se dlouhodobě věnuje automatickému z... více