Dynamic Pricing

Služby

Algorithmic Unified Pricing Rules (AUPR) optimization

Optimalizace cenové strategie pro online aukce reklam

Problém

V rychle se rozvíjející oblasti online reklamy je pro vydavatele čím dál obtížnější vytěžit ze svého reklamního portfolia maximální výnosy. Zejména od doby, kdy společnost Google představila aukční model první ceny, existuje jen málo poskytovatelů schopných zajistit efektivní cenové strategie. Často přitom fungují na principu black-boxu, neodhalují skutečnou tržní hodnotu reklamního portfolia ani faktory, které cenu určují. V důsledku pak dochází k podhodnocení ceny, což vede v dlouhodobém horizontu k poškození postavení vydavatele na trhu. Naopak, nastavení cen příliš vysoko má za následek odliv inzerentů a nižší výnosy.

Jak nastavit nejvhodnější minimální cenu, aby se maximalizovaly výnosy z programatických aukcí reklam? Jaká je skutečná hodnota reklamního portfolia vydavatele stránek?

Řešení

Řešení založené na strojovém učení maximalizuje výnosy z programatických aukcí reklam, které umožňuje optimálně zvolená cenová strategie. Toto jedinečné řešení automatizuje správu jednotného stanovení ceny (Unified Pricing Rules UPR) a optimalizuje ceny na úrovni reklamní jednotky.

S využitím dat od stovek vydavatelů umělá inteligence navrhne optimální cenové strategie. Tím se dosáhne vytěžení skutečného potenciálu reklamního portfolia. Řešení neustále sleduje všechny relevantní proměnné ovlivňující cenu a automaticky upravuje ceny reklamy tak, aby z každého zobrazení uživatele vytěžilo co nejvíce. Vydavatelé jsou o výsledcích nastavení cenových strategií pravidelně informováni pomocí automatizovaných reportů.

Výhody​

  • Průměrný růst výnosů o 21 % 
  • Úspora času a prostředků určených ke správě UPR 
  • Automatické reporty s výsledky nastavení cenových strategií 
  • Automatická správa UPR a průběžné nastavování pravidel podle faktorů ovlivňujících cenu 
  • Ochrana portfolia před znehodnocováním (bid-shading)

Kontaktujte nás

Tervel Šopov

Tervel Šopov

Ředitel

Tervel je ředitelem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte ve střední Evropě. Má na starosti AI & Data Strategii, Data Science a Machine Learning domény. Tervel pracuje v oblasti analytik... více