Deloitte Analytics

Data mají obrovský potenciál. Rozvinuli jsme možnosti datové analytiky nezbytné pro analytické rozhodování v klíčových procesech společnosti a docílili jsme proměnit každodenní informace na poznatky použitelné v praxi.

Deloitte Analytics

Řešení

Auditní analytika

Poskytujeme služby v oblasti datové analytiky ve všech odvětvích Vašeho podnikání, jako např. spotřebitelské a průmyslové produkty, finance, pracovní síla, rizika, podvody, dodavatelský řetězec, analytika daní z hlediska rizik a mnoho dalších.

Článek

Zásadní otázky k ošemetným problémům

Využívání analytiky k překonání soupeřů

Služby

Forenzní služby

Forenzní oddělení společnosti Deloitte pomáhá svým klientům rychle a rozhodně reagovat na vzniklou krizi, vyšetřování či spor. Naše celosvětová síť, bohaté zkušenosti v odvětví a pokročilá analytická technologie nám umožňují problému dopodrobna porozumět a vyřešit jej.

Služby

Datová analytika

Má-li být analytika užitečná, musí se používat v praxi. Abstraktní teorie může být zajímavá, pokud ji ovšem neuplatníte prakticky, problémy vaší společnosti nevyřeší.

Článek

Česko v datech

Chceme objevit souvislosti, které se v datech skrývají, a potvrdit či vyvrátit tvrzení, která se v české společnosti tradují, ale bez práce s rozsáhlými daty jim chybí důkaz.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Pavel Šiška

Poradenské služby

Vedoucí partner