BMC winners

Článek

Czech Best Managed Companies 2021

Ocenili jsme 16 nejlépe řízených firem Česka

Další ročník programu Czech Best Managed Companies, který oceňuje kvalitu řízení předních soukromě vlastněných společností včetně jejich managementu, je za námi. Nezávislá odborná porota hodnotí u každé oceněné společnosti 4 klíčové pilíře – firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace, firemní kulturu. Představujeme vám 16 nejlépe řízených firem Česka pro rok 2021.

V letošním ročníku programu Czech Best Managed Companies jsme čelili faktu, že i velmi dobře řízené firmy se vlivem aktuální situace mohly dostat do problémů, například kvůli poklesu obratu nebo zisku, řešily problémy se zaměstnanci, tlak na dodavatelsko-odběratelské vztahy, které nemohly předem očekávat. Ale žádná z firem to nebrala tragicky, odolnost a optimismus do budoucna byly až nakažlivé, a ti, kteří splnili kritéria a budou oceněni, jsou určitě vítězi nejen v tomto programu, ale obecně v boji proti nepřízni doby. Rád bych touto cestou pogratuloval všem Czech Best Managed Companies 2021 a popřál jim hodně štěstí na jejich další cestě. A současně srdečně poděkoval porotcům a partnerům programu.

Miroslav Svoboda, lídr programu Czech Best Managed Companies, Deloitte Private

Již druhým rokem v řadě jsem měla tu čest být předsedkyní poroty programu BMC. Letošní ročník byl vzhledem k pandemii jiný než předchozí. Firmy mají za sebou náročný rok a je důležitější než kdy jindy ocenit jejich úspěchy, strategické vedení a inovativní myšlení. To, s jakou odhodlaností a vytrvalostí přestály pandemický rok, je inspirativní. Obdiv a gratulace si zaslouží nejen oceněné firmy, ale všechny, které se do programu přihlásily. Obstát v této těžké zkoušce, kterou nám covid-19 připravil, vyžaduje nejen mnoho energie, ale i velkou odvahu a zodpovědnost. Jsem ráda, že na českém trhu působí tolik firem, které uvedenými vlastnostmi disponují, a jsou tak motivací nejen pro další podniky, ale každého z nás.

Monika Zahálková, předsedkyně poroty Czech Best Managed Companies, členka Řídícího výboru Czech Institute of Directors a výkonná ředitelka České bankovní asociace

Jak se stát nejlépe řízenou firmou? Které výzvy postavila před rodinné firmy pandemie? Jak úspěšně vést lidi? Kdy se vydat vstříc inovacím? Nahlédněte do magazínu Nejlépe řízené firmy Česka 2021. Inspirujte se od držitelů titulu Czech Best Managed Companies.

Děkujeme partnerům programu Czech Best Managed Companies:

logologologologo
logo
logologologo
Považujete tyto informace za užitečné?