BMC winners - header image

Článek

Czech Best Managed Companies 2023

Ocenili jsme 29 nejlépe řízených firem Česka

Další ročník programu Czech Best Managed Companies, který oceňuje kvalitu řízení předních soukromě vlastněných společností včetně jejich managementu, je za námi. Nezávislá odborná porota hodnotí u každé oceněné společnosti 4 klíčové pilíře – firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace, firemní kulturu. Představujeme vám 29 nejlépe řízených firem Česka pro rok 2023.

Nejlépe řízené firmy Česka 2023

quotes icon

Firmy, které úspěšně projdou Czech Best Managed Companies programem, prokazují kvalitu řízení na úrovni těch nejlepších. Rozhodují dlouhodobé cíle, pozice na trhu, promyšlená produktová strategie, adaptivní firemní kultura, otevřenost k inovacím a změnám obecně, přilákání talentů a péče o ně. Společným rysem těchto firem je uvědomění si záběru managementu a leadershipu. Nejde jen o ten jeden nápad nebo o jednu silnou osobnost, ale nejlépe řízené firmy chápou význam nastavení procesů, které je vedou k tomu být v dané oblasti nejlepší. Na rozdíl od intuitivního řízení mají dlouhodobou strategii a všichni zainteresovaní lidé vědí, jaký je cíl a proč.

Miroslav Svoboda
Contry Leader Deloitte Česká republika, lídr programu Czech Best Managed Companies

star icon

Projděte si přílohu Hospodářských novin Nejlépe řízené firmy Česka.

Děkujeme partnerům programu Czech Best Managed Companies:

logologologologologologologo
Považujete tyto informace za užitečné?