BMC winners - header image

Článek

Czech Best Managed Companies 2024

Ocenili jsme 29 nejlépe řízených firem Česka

Je za námi další ročník programu Czech Best Managed Companies! U předních soukromých vlastněných společností jsme ocenili celkové obchodní výsledky nebo například udržitelný růst společnosti. Oceněné společnosti hodnotila nezávislá odborná porota na základě čtyř pilířů – šlo o firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace a firemní kulturu. Představujeme vám 29 nejlépe řízených firem Česka pro rok 2024.

Nejlépe řízené firmy Česka 2024

quotes icon

Firmy, které úspěšně projdou Czech Best Managed Companies programem, prokazují kvalitu řízení na úrovni těch nejlepších. Rozhodují dlouhodobé cíle, pozice na trhu, promyšlená produktová strategie, adaptivní firemní kultura, otevřenost k inovacím a změnám obecně, přilákání talentů a péče o ně. Společným rysem těchto firem je uvědomění si záběru managementu a leadershipu. Nejde jen o ten jeden nápad nebo o jednu silnou osobnost, ale nejlépe řízené firmy chápou význam nastavení procesů, které je vedou k tomu být v dané oblasti nejlepší. Na rozdíl od intuitivního řízení mají dlouhodobou strategii a všichni zainteresovaní lidé vědí, jaký je cíl a proč.

Miroslav Svoboda
Contry Leader Deloitte Česká republika, lídr programu Czech Best Managed Companies

Děkujeme partnerům programu

Exclusive partners

Networking partners

Media partners

Event partners