Globální průzkum Deloitte Private 2019

Perspektivy

Globální průzkum Deloitte Private 2019

Hledání rovnováhy mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli

Investice do nových technologií, rozšiřování působení na globální trhy či plnění nových regulačních požadavků a restrukturalizace pracovní síly, to jsou hlavní faktory, kterým dnes rodinné podniky čelí. Aby zůstaly konkurenceschopné, musí svou vizi přetvořit do akčního plánu a vyřešit nástupnictví, jehož naplánování představuje důležitý předěl mezi krátkodobým a dlouhodobým horizontem.

Záměr předat společnost rodinným příslušníkům ale k zajištění dlouhodobé prosperity podniku nestačí, spousta úspěšných firem se může stát obětí rychle se měnících trhů, které již nedovolují tradiční přístupy. Vyplývá to z našeho tradičního průzkumu mezi 791 vedoucími pracovníky v rodinných firmách z 58 zemí.

Zajímavosti z aktuální studie:

  • Plných 68 % dotázaných vedoucích pracovníků hodlá udržet podnikání v rodině, o něco více než jedna třetina respondentů by však ráda vzala v potaz alespoň určitou míru kontroly nad rodinným byznysem, pokud by to přineslo dlouhodobější finanční úspěch. 
  • Bezmála polovina respondentů věří, že jejich majetkové struktury i strategie jsou připraveny na budoucnost, pouze 41 % z nich to ale cítí stejně, pokud jde o nástupnictví.   
  • Pokud jde o strategie, představitelé rodinných podniků je tradičně zaměřují na dvou až pětiletý časový horizont a často k nim přistupují reaktivně.
  • V následujících 10 až 20 letech ovlivní udržitelnost firmy tři klíčové faktory: přizpůsobení se měnícím se podmínkám (61 %), schopnost inovovat (39 %) a finanční pozice / stabilita (31 %).

Zajímá vás více? Projděte si náš tradiční průzkum Globální průzkum Deloitte Private o rodinných firmách 2019.