Deloitte Private report press release

Tiskové zprávy

Globální průzkum Deloitte Private

Sjednocování mezinárodního ekonomického prostředí podporuje růst i optimismus mezi soukromými společnostmi.

Celkem 89 % mezinárodních soukromých společností je přesvědčeno o svém obchodním úspěchu v nadcházejících dvou letech, a to i navzdory rostoucí nejistotě.

New York, NY, USA, 11. prosince 2017 – Tím, jak globální ekonomiky poprvé za poslední desetiletí rostou ve vzájemném souladu, mezi soukromými společnostmi, pokud jde o jejich očekávání a plánované investice, převažuje optimismus nad nejistotou. Ve své úvodní zprávě Globální perspektivy pro soukromé společnosti: plány, priority a očekávání skupina Deloitte Private poukazuje na to, že dvě třetiny vedoucích představitelů soukromých společností po celém světě se domnívají, že výnosy jejich společností v následujícím roce porostou.

Průzkumu se účastnilo téměř 1 900 vedoucích pracovníků ze 30 zemí, přičemž většina respondentů v nadcházejícím roce očekává růst výnosů, zisků, produktivity a kapitálových investic. Kromě toho 45 % dotazovaných počítá s přijetím většího počtu zaměstnanců na plný úvazek. I přes tato očekávání si 53 % respondentů uvědomuje větší nejistotu ohledně svých budoucích obchodních vyhlídek.

„Optimismus soukromých společností po celém světě reflektuje trend ekonomického sjednocování, k němuž dochází poprvé po mnoha letech,“ uvedl Mark Whitmore, Deloitte Private Global Leader. „S ohledem na rostoucí nejistotu se zdá, že soukromé společnosti využívají své vrozené agility k tomu, aby získaly náskok před konkurencí.“

Překonání rizik specifických pro daný region

Přestože je míra optimismu soukromých společností po celém světě na obdobné úrovni, což vyplývá z aktuální propojenosti na mezinárodní úrovni, výsledky průzkumu odhalily, že mezi jednotlivými regiony existují určité rozdíly, pokud jde o nejvýznamnější rizika růstu. Respondenti z amerického kontinentu například vyjádřili obavy ohledně nejistých ekonomických vyhlídek ve svých zemích, oproti tomu dotazovaní z regionu EMEA (tj. Evropa, Střední východ a Afrika) označují za největší problém nábor zaměstnanců a respondenty z asijsko-pacifického regionu brzdí v růstu především ceny nerostných surovin.

Vedoucí představitelé společností po celém světě však shodně uváděli jako hlavní riziko růstu nejistotu v geopolitické oblasti. Respondenti ze všech regionů pak za významné hrozby považují tržní disruptory, kolísání směnného kurzu, oslabení poptávky na domácím trhu, vyšší regulatorní požadavky a náklady spojené s technologiemi.  

Na obranu před těmito hrozbami se 35 % respondentů zaměřuje na zvýšení produktivity, zatímco 33 % dotazovaných usiluje o vývoj nových produktů a služeb a následný rozvoj stávajících trhů.

Soukromé společnosti spoléhají na mezinárodní trhy

Podle výsledků průzkumu 79 % soukromých společností generuje část svých výnosů na mezinárodních trzích, přičemž více než čtvrtina výnosů je závislá na mezinárodních trzích u téměř poloviny (43 %) dotazovaných. Přesněji řečeno pouze 10 % respondentů předpokládá v nadcházejícím roce snížení objemu výnosů, které jejich společnost generuje v zahraničí.  

Názory týkající se dodavatelských řetězců rovněž poukazují na intenzivnější ekonomickou integraci na mezinárodní úrovni, jakož i na optimismus mezi respondenty. Celkem 84 % uvádí, že mezinárodní obchod je pro jejich dodavatelský řetězec důležitý.

Technologie jako odpověď na disrupce

Na pozadí rapidního technologického rozvoje soukromé společnosti využívají digitální disrupce k získání konkurenční výhody. Dvě třetiny respondentů spojují technologické vymoženosti s novými příležitostmi a pozitivními výsledky.

Nové technologie jsou nedílnou součástí provozu soukromých společností, kdy urychlují inovace a podporují obchodní výsledky. Pokud je o hlavní očekávání spojená se zavedením technologií, 62 % společností usiluje o zvýšení efektivity, 46 % hodlá prostřednictvím technologií zlepšit zapojení zákazníků, 45 % se snaží usnadnit růst a 37 % využívá nové technologie pro výzkum a vývoj. Ostatní respondenti uvedli, že k realizaci svých ambicí v oblasti růstu využívají datovou analytiku / business inteligenci a automatizaci podnikových procesů.

Přestože řada dotazovaných nahlíží na disrupce optimistickou optikou, jsou s touto problematikou rovněž spojeny negativní dopady. Jako negativní disruptory byly uvedeny změny v očekávání zákazníků (31 %), makroekonomické změny na trhu (38 %) či změny regulací (39 %). Téměř polovina respondentů očekává, že v nadcházejících několika letech lze očekávat disrupce ze strany netradičních konkurentů.

Zvýšená aktivita v oblasti fúzí a akvizic (M&A)

Navzdory omezené aktivitě v oblasti fúzí a akvizic v loňském roce výsledky průzkumu signalizují potenciální oživení fúzí a akvizic jakožto nástroje pro strategický růst.

Celkem 68 % respondentů očekává, že budou v nadcházejícím roce součástí fúzí a akvizic. Konkrétně 42 % předpokládá, že je pravděpodobné nebo velmi pravděpodobné, že v příštím roce koupí cílové entity. Důvody pro akvizice se liší, avšak 33 % zmiňuje příležitost vstoupit na nové trhy a 32 % vyzdvihuje příležitost rozšířit a diverzifikovat svou klientskou základnu.

Investice do talentu jako klíč k úspěchu

V důsledku zeštíhlování procesů a uvolňování kapacity zaměstnanců využitím technologií se soukromé společnosti začínají více zaměřovat na investice do talentu. Aby se překonaly neustálé problémy související s náborem talentu, splnily se rostoucí potřeby pracovní síly a zvýšila se retence talentovaných zaměstnanců, 46 % soukromých společností plánuje investovat do vzdělávání svých zaměstnanců a 33 % investuje do programů na rozvoj managementu.

Vzdělávací programy stejně jako neustálé vzdělávací příležitosti pro zaměstnance se transformují s cílem umožnit další inovace. Pro 16 % respondentů představuje posilování jejich vedoucího týmu hlavní strategii růstu vzhledem k tomu, že soukromé společnosti se snaží maximálně naplnit své kapacity talentovanými pracovníky s vidinou nepřetržitého růstu v budoucích letech.

 

Výsledky průzkumu naznačují, že soukromé společnosti po celém světě jsou propojeny více než kdykoliv dříve v důsledku trendů, jako je globalizace a digitalizace. Tato studie proto může poskytnout soukromým společnostem v regionu střední Evropy mezinárodní perspektivu, jež pro ně může být relevantní, a může je dokonce nenápadně nasměrovat v jejich další činnosti, a to včetně zvýšení efektivity či vstupu na nové trhy.

Perspectives for private companies: Plans, priorities, and expectations

V této tiskové zprávě označuje termín „Deloitte Private“ pouze činnost skupiny Deloitte Private sestávající z členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited.