Perspektivy

Globální vyhlídky pro rodinné firmy

Rodinné společnosti po celém světě jsou ohledně vyhlídek do budoucnosti optimistické

Na základě průzkumu mezi téměř 400 řediteli rodinných společností ve 24 zemích po celém světě vyplynulo, že většina respondentů očekává pro nadcházející rok nárůst tržeb, zisku a kapitálových investic. Kromě toho počítá 48 % dotazovaných s tím, že zaměstná více pracovníků na plný úvazek. Navzdory těmto očekáváním však 53 % respondentů vnímá své budoucí obchodní vyhlídky s vyšší mírou nejistoty.

Zjistili jsme, že ředitelé rodinných společností po celém světě sdílejí stejný optimismus jako jejich protějšky v soukromých společnostech, jež nejsou rodinnými podniky, které jsme rovněž zpovídali:

 • Dvě třetiny rodinných firem očekávají, že jejich tržby a zisk v nadcházejících 12 měsících porostou. 42 % dokonce předpovídá růst tržeb vyšší o 26 % či více.
 • 42 % rodinných podniků očekává, že v nadcházejícím roce získá v rámci akvizic další společnost.
 • 48 % očekává, že přijme více zaměstnanců na plný úvazek.

Rodinné společnosti potřebují zachovat rovnováhu mezi svými firemními cíli (jako je růst, inovace a nábor talentovaných zaměstnanců) a rodinnými cíli, jako je udržování rodinných hodnot a ochrana rodinného majetku. Mohli bychom očekávat, že se to v porovnání s nerodinnými soukromými podniky odrazí v odlišných názorech a přístupech.

Z naší studie vyplynuly čtyři rozdíly v jejich vnímání rizik, finančního růstu a pracovní síly:

 • Rodinné podniky se při financování růstu spoléhají na interní zdroje. Nehrnou se do zapojování private equity nebo získávání kapitálu na burze.
 • Na rozdíl od nerodinných soukromých společností nevnímají ekonomickou nejistotu nebo geopolitické faktory jako hlavní rizika růstu vzhledem k tomu, že jejich podniky zpravidla dokázaly neklidná období ustát.
 • Rodinné podniky plánují investovat do rozvoje vedoucích pracovníků nepatrně méně než jiné soukromé společnosti, které se našeho průzkumu účastnily.

Rozdíly týkající se přístupu k pracovní síle jsou pozoruhodné. Rodinné podniky hrdě prohlašují, že jejich pracovníci jsou vůči společnosti a rodině velmi loajální. To představuje obrovskou výhodu, ačkoli udržení výrazně pozitivního přístupu si bude v budoucnosti pravděpodobně žádat větší investice než kdy dříve.

Přesto si rodinné podniky budou muset položit řadu nesnadných otázek:

 • Jak jednat s vedoucími pracovníky, jak z řad rodinných příslušníků, tak mimo ně?
 • Jak si udržet zaměstnance, zejména vrcholové manažery, kteří nejsou členy rodiny, pokud není možné jim nabídnout podíl ve firmě?
 • Jak úspěšně růst prostřednictvím akvizic, místo aby se společnost sama stala předmětem akvizice?
 • Jak financovat růst? Spoléhat se na interní financování, nebo hledat externí finanční zdroje?
 • Jak předjímat disrupci a současně z ní profitovat?
 • Jaký dopad budou mít nově nastupující technologie na firmu i rodinný systém?
Stáhněte si zprávu (PDF)
Považujete tyto informace za užitečné?