Deloitte Private thought leadership

Perspektivy

Publikace a studie Deloitte Private

Odborné články, průzkumy, studie a další publikace pro privátně vlastněné společnosti. Inspirujte se aktuálními trendy.

Výzvy a příležitosti pro rodinné podniky v roce 2020

Jen málo rodinných podniků předává nástupnické žezlo třetí až čtvrté generaci. Viníkem je často nesoulad mezi přáním jednotlivců a firemními cíli a potřebami. Podívali jsme se na aktuální výzvy, kterým budou rodinné firmy v roce 2020 čelit, a shrnuli jsme je do reportu, v němž najdete témata od nástupnictví, ochrany rodinného kapitálu, budoucnosti práce, zapojení inovací až po společenskou odpovědnost, která nabývá na stále větší intenzitě.

Soukromé společnosti a COVID-19: Finanční řízení v době krize a po ní

Finanční řízení je pro soukromé společnosti alfou a omegou jejich úspěchu a po koronavirové krizi v první polovině roku 2020 platí toto tvrzení dvojnásob. Novým úkolem finančních ředitelů je proto rychle a efektivně přehodnotit firemní kapitálové potřeby. V naší studii jsme identifikovali čtveřici příležitostí, které by CFO měli při tvorbě svých strategií zvážit – konkrétně jde o využití nouzových podpůrných programů a tradičních úvěrových příležitostí, udržování dobrých vztahů se stávajícími obchodními partnery a vyhledávání alternativních zdrojů financování. Přečtěte si, jak těchto možností naplno využít a které jsou vhodné pro vaši firmu.

Rodinné podnikání: Problémy a příležitosti soukromých společností v roce 2020

Udržení dlouhotrvající prosperity a harmonie je bezpochyby velkou výzvou pro všechny rodinné firmy. Jen málo z nich dokáže zachovat svůj provoz až do druhé či čtvrté generace, přičemž nejčastějším důvodem zániku je právě rozpor mezi osobními, rodinnými zájmy a zájmy podniku. Jak tomu zabránit? Podle firem je důležité stanovit si vyšší cíl, než jen „pouhý“ zisk. V našem průzkumu se zabýváme společnými rysy rodinných podniků po celém světě, které svůj boj s plánováním dlouhodobých cílů vyhrály a fungují již po několik generací.

Globální průzkum Deloitte Private 2019

Investice do nových technologií, rozšiřování působení na globální trhy či plnění nových regulačních požadavků a restrukturalizace pracovní síly, to jsou hlavní faktory, kterým dnes rodinné podniky čelí. Aby zůstaly konkurenceschopné, musí svou vizi přetvořit do akčního plánu a vyřešit nástupnictví, jehož naplánování představuje důležitý předěl mezi krátkodobým a dlouhodobým horizontem.

Globální perspektivy soukromých společností 2019

Průzkum Deloitte, kterého se zúčastnilo více než 2 500 obchodních lídrů z celého světa, zjistil, že hlavní výhodou soukromých firem je fakt, že se dokázaly rychle adaptovat na vzniklé změny – i přes kybernetické útoky, obchodní napětí, geopolitickou nejistotu a celkové zpomalení ekonomického prostředí dokázaly přizpůsobit své obchodní modely a udržet růst.

Průzkum mezi rodinnými podniky pro rok 2019: Jak krátkodobé výzvy ovlivní dlouhodobé plány?

Na základě průzkumu mezi 791 zástupci rodinných firem z 58 zemí z celého světa vyplývá, že společnosti se cítí obecně připraveny na podnikatelské výzvy, které přijdou v následujících 10 až 20 letech. Jak rodinné podniky zvládají zohledňovat krátkodobou, nárazovou poptávku ve svých dlouhodobých plánech? V naší studii jsme se zaměřili na faktory, které přispívají k udržitelnosti rodinných podniků v současném dynamickém tržím prostředí.

Méně bezesných nocí

Jak lídři postupně stoupají vzhůru po kariérním žebříčku, rozšiřují si rozpětí řídících pravomocí a čelí komplexnějším výzvám organizace, může se stát umění vzdát se určitých věcí včetně schopnosti delegovat klíčem jejich manažerského úspěchu.

Efektivní vedení často zahrnuje i předání vašich projektů ostatním členům týmu a umožnění jim tyto projekty řídit až do jejich zdárného dokončení. Znamená to, že jako lídři dokážete mít důvěru v to, že váš tým dosáhne stejně kvalitních výsledků, jaké sami očekáváte od vlastní práce. Aby se ale obě strany dostaly na jednu vlnu, je nezbytné, aby pochopily své nové role i pravomoci. Jak toho ale dosáhnout? Co je potřeba k tomu, aby došlo ke změně ve vlastním myšlení lídra, vybudování nových vazeb, posílení důvěry v týmu či odpovědnosti uvnitř společnosti? Přečtěte si, jak na to.

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě a ČR pro rok 2018

Přestože většina finančních ředitelů očekává v roce 2018 příhodné makroekonomické podmínky, ne všichni se dívají do budoucnosti pozitivně. S čím se podle CFO budou jejich firmy i oddělení potýkat? Jak jsou připraveny na digitalizaci či robotickou automatizaci? Odpovědi přináší aktuální průzkum mezi 600 finančními řediteli ze střední Evropy včetně České republiky.

Průzkum důvěry na trhu private equity ve střední Evropě – léto 2018

Trh private equity ve střední Evropě zůstává silný, jak potvrzují pokračující investice, exity i vývoj v oblasti fundraisingu. Rostoucí regionální ekonomiky, setrvale likvidní trhy dluhového financování a velké množství soukromě vlastněných firem, které jsou připraveny na vstup investorů, nadále vytvářejí prostředí příznivé pro další PE transakce.

Rodinné firmy příští generace: využití výhod podnikatelských ekosystémů

Pokud chtějí rodinné firmy prosperovat v dnešních dynamických a komplexních podnikatelských ekosystémech, budou muset mnohé z nich změnit svůj způsob uvažování a nahlížet z širší perspektivy na nové typy obchodních vztahů, které jim umožní dále růst a zvyšovat hodnotu společnosti. Projděte si výsledky průzkumu Deloitte Private mezi bezmála šestistovkou lídrů příští generace rodinných firem.

Globální perspektivy pro soukromé společnosti

Vlna digitalizace a inovací se šíří celým podnikatelským světem, svět je propojený, jako nikdy předtím. Žádné odvětví není imunní, ne každá firma se ale na vlnu digitalizace dokáže připravit. Studie přináší pohled na rozvoj soukromých firem a jejich domácích trhů a na příkladech ukazuje, jak se firmy v praxi úspěšně s nástupem moderních technologií vypořádaly.

Studie Umění a finance 2017

Cílem této studie je být barometrem pro nově vznikající odvětví umění a financí a poukázat na hlavní trendy a vývoj na trhu s uměním.

Rodinné firmy nové generace v regionu EMEA v roce 2017

Dlouhodobé trendy, podporované vládními programy a exponenciálními změnami v oblasti digitální infrastruktury, zásadně proměňují mezinárodní podnikatelské prostředí. V tomto disruptivním prostředí se rodinné firmy musí proaktivně připravovat čelit novým výzvám, aby uspěly – což představuje důležitý úkol pro další generaci lídrů rodinných podniků.

Globální problémy a příležitosti soukromých firem aneb co je potřeba zohlednit v roce 2017

V současné době se i většina soukromých společností, které již prošly procesem zeštíhlování, musí vyrovnat s nepředvídatelným tempem technologického pokroku. Převratné inovace, jako je Internet věcí a virtuální realita, téměř denně narušují komerční trhy i obchodní modely. Každý ředitel soukromé společnosti musí mít plán pro transformaci těchto disrupcí do nových obchodních příležitostí. Studie obsahuje přehled digitálních disrupcí i řadu obchodních aspektů, které je třeba v roce 2017 zvážit.

Globální zpráva o společenském dopadu 2017

O talentech, dobrovolnictví, pomáhání těm, kteří to potřebují nebo o edukaci trhu, třeba v oblasti Průmyslu 4.0 – o tom je náš Deloitte Global Impact Report shrnující pozitivní dopady naší členské sítě na mezinárodní společenství. Zjistěte, jak děláme věci, které mají význam.