Perspektivy

Výzvy a příležitosti firemního řízení

Rodinné firmy v době pandemie

Klíčovým faktorem pro úspěšné řízení firmy v době pandemie je transparentnost. Právě vztahy založené na důvěře, ať už se zaměstnanci, zákazníky či obchodními partnery, společnostem pomáhají proplouvat náročným obdobím, které přinesla aktuální globální krize. Na co by se měly rodinné firmy zaměřit?

Jestli aktuální situace firmy obecně něco naučila, pak to, že co fungovalo doposud, nyní jede podle úplně jiných pravidel. Společnosti tak stojí před výzvami spočívajícími v nastavování nových zásad. Jak se vrátit k růstu a nastartovat opětovnou prosperitu? Klíčovým prvkem v celém systému je důvěra, ať už fyzická, spočívající zejména v zajištění bezpečného prostředí pro zaměstnance či zákazníky, nebo digitální, kdy zúčastněné strany mají jistotu v tom, že jejich důvěrné a citlivé informace a data jsou dostatečně zabezpečeny také v online prostředí. Zásadní kapitolou je pak finanční důvěra, tedy uspokojení všech finančních závazků vůči obchodním partnerům.

5 kroků na cestě k vytváření důvěry v době krize

1. Důležitou roli hraje přítomnost týmu pro (krizovou) komunikaci a kvalitní komunikační plán

Transparentní jednání se zaměstnanci je účinným způsobem, jak posílit vztahy a zároveň zvýšit loajalitu. V době krize je také důležité vypracovat pro zaměstnance komplexní (a empatický) plán back-to-work. A nezbytná je rovněž cílená, strategická a transparentní komunikace ohledně finanční situace podniku.

2. Transparentnost operací pomůže zajistit důvěru i u obchodních partnerů

Podniky by se nicméně měly snažit udržovat na dobré úrovni své stávající interní i externí vztahy. Obecně by pak společnosti měly usilovat zejména o dlouhodobý růst, k němuž vede cesta skrze dobré využití aktuálních příležitostí. Některé firmy mohou například přeorientovat svou výroby a zahájit produkci momentálně potřebného/žádaného zboží (např. zdravotnickým potřeb).

3. Digitální transformace a investice do technologií jsou vstupenkou do budoucnosti

Kvůli koronavirové krizi byl ve velkém omezen přístup do obchodů, továren i kanceláří, a tedy i narušena fyzická důvěra. Tu však mohou firmy znovu vybudovat virtualizací pracovního prostředí, přesunem nabídky svých služeb a produktů na internet, správným nastavením online komunikace apod. Na prvním místě by pak jednoznačně měla být kybernetická bezpečnost.

4. Procesu plánování nástupnictví je potřeba věnovat patřičnou pozornost

Jde o téma mimořádně citlivé, ale v dlouhodobém výhledu pro podnik naprosto nezbytné. Absence takového plánu může podkopat emoční, ale dokonce i finanční důvěru. Jediným řešením je pro společnosti proces zajištění nástupnictví zahájit, být v něm transparentní vůči zaměstnancům a hledat skutečně kvalifikované a vhodné kandidáty, třeba i z řad stávajících pracovníků. 

5. Nová doba si žádá nové způsoby řízení

Čím je firma větší, tím složitější je její struktura. Klíčem k efektivní organizaci uvnitř firmy je formální nastavení systému správy, který zajistí účinné mechanismy pro řešení problémů. Důležité je proto pro firmy zmíněný systém správy vytvořit, být po celou dobu jeho tvorby a implementace transparentní a nebát se do vývoje zapojit i zaměstnance.

Jak uspět v době krize? Jak posílit důvěru mezi zaměstnanci, zákazníky i obchodními partnery? Inspirujte se v přiložených studiích z dílny Deloitte.

Považujete tyto informace za užitečné?