Výzvy a příležitosti pro rodinné podniky v roce 2020

Perspektivy

Výzvy a příležitosti pro rodinné podniky v roce 2020

Jen málo rodinných podniků předává nástupnické žezlo třetí až čtvrté generaci. Viníkem je často nesoulad mezi přáním jednotlivců a firemními cíli a potřebami. Podívali jsme se na aktuální výzvy, kterým budou rodinné firmy v roce 2020 čelit, a shrnuli jsme je do reportu, v němž najdete témata od nástupnictví, ochrany rodinného kapitálu, budoucnosti práce, zapojení inovací až po společenskou odpovědnost, která nabývá na stále větší intenzitě.

Rodinná správa a řízení podniku

Dobrá vztahy v rodině při řízení rodinného podniku jsou základem úspěchu. Stejně tak, když se řízení firmy spoléhá na otevřenou a transparentní komunikaci v rodině. Podnikům ale často chybí požadované dovednosti a schopnost vést společně takové diskuse, zejména pokud se dotýkají témat, jež zahrnují jak firemní, tak rodinné záležitosti.

Sjednocení rodinné a firemní strategie

Sdílené hodnoty, vize a kultura patří mezi hlavní znaky, kterým připisujeme podnikatelský úspěch rodinných podniků. Dle našeho průzkumu se ale zdá, že v mnoha z těchto firem panuje poměrně velký nesoulad mezi osobními preferencemi a celkovou podnikovou strategií. Pokud se rodinné firmy na svůj podnik podívají v širším kontextu i „zblízka“, mají příležitost iniciovat disruptivní změny a aktivně je začleňovat do podnikání.

Přístup ke kapitálu

Jako všechny podniky i rodinné firmy potřebují kapitál. Mnohým z nich může přísun kapitálu pomoci plnit jak krátkodobé, tak dlouhodobé plány rozvoje. To může znamenat využití kapitálu pro aktivní růst na stávajících trzích – nabírání zaměstnanců a výstavbu nových provozoven. Nebo může jít o financování ambicióznějších plánů, např. o akvizice konkurenčních firem…

Budoucnost práce

Každá rodinná firma je jedinečná a má svou vlastní kulturu, která ji odlišuje od ostatních. Ale všechny čelí určitým zásadním problémům, jako je získávání, rozvoj a udržení talentovaných zaměstnanců, a přizpůsobení se měnícímu se pracovnímu prostředí. V návaznosti na dosažený růst i rozvoj pracovní síly se mnohé rodinné firmy musí vymanit z podnikových struktur založených na úzkém vedení a hierarchii, které jim zajistily úspěch při jejich zrodu.

Kybernetické riziko

Dnešní rodinné firmy provozují svou činnost v prostředí, které je maximálně propojené a tudíž i ohrožené online útoky. Spousta rodinných firem si myslí, že se jich tato nebezpeční netýkají, protože nejsou tak významné a exponované. To je ale omyl. Terčem hackerů a pachatelů trestných činů se dnes může stát kdokoliv. Následky pak mohou být pro spoustu podniků až likvidační.

Společenská odpovědnost

Mnozí z vlastníků rodinných firem si v určitém okamžiku položí otázku, jak by mohli podporovat komunitu, ve které se pohybují, tj. místo, kde mají historické, ekonomické a sociální vazby. Zatímco některé tradičně přispívají přímo na charitu, jiné zakládají nadace, jejichž prostřednictvím podporují hodnoty společnosti a snaží se naplnit své filantropické cíle. Společenská odpovědnost nabývá na významu.

Stáhněte si kompletní report Výzvy a příležitosti pro rodinné podniky v roce 2020.

Private company issues and opportunities 2020
Považujete tyto informace za užitečné?