Czech Best Managed Companies

Best Managed Companies je program oceňující přední české soukromě vlastněné a řízené firmy reprezentující nejvyšší standardy kvality a výkonnosti

Předregistrace do ročníku 2024