Článek

Alternativní myšlení 2016

Pět nositelů změny ovlivňuje budoucnost obnovitelné energie

Během tří let od doby, kdy jsme naposledy vydali studii nazvanou Alternative thinking (Alternativní myšlení) se na poli energií udála řada věcí – dokonce tolik, že samotná krajina prošla znatelnými změnami.

Shrnutí

Podívejte se kolem sebe. Během vašich každodenních cest, možná i přímo ve vaší ulici, pravděpodobně zahlédnete solární panely na střechách, solární fotovoltaické články pro průmyslové účely, větrné turbíny či nabíjecí stanice pro elektromobily. To však ještě nezahrnuje další činnosti probíhající na pozadí, jako jsou elektrárny na biomasu, nové systémy skladování energie nebo pohonné hmoty s biopalivy na čerpacích stanicích.

Existuje řada důvodů, proč se oblast alternativní energie tak výrazně a rychle vyvíjí a proč tomuto vývoji pravděpodobně nelze zabránit. Tato studie se hlouběji zabývá nositeli těchto změn, zkoumá zbývající překážky a zpochybňuje převládající názor na to, co je možné, tím, že představuje různé scénáře „co kdyby…“, které by případně mohly bleskově popohnat sektor obnovitelné energie a zřejmě dalece předčit současné prognózy, pokud by došlo k jejich realizaci.

Alternative thinking 2016

Pět nositelů změn:

  1. Regulační reforma a podpora veřejné politiky
  2. Závazek ze strany společností
  3. Inovativní financování
  4. Skladování energií
  5. Integrace rozvodné sítě
Považujete tyto informace za užitečné?