Analýza

Reforma trhu s energiemi v Evropě

Evropské politiky v oblasti energií a klimatu: úspěchy a výzvy do roku 2020 a dále

Více než 20 let stojí Evropská unie v čele mezinárodních iniciativ týkajících se boje proti změně klimatu. Evropská unie vypracovala ambiciózní politiky v oblasti energií a klimatu, jejichž cílem je mimo jiné snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80 %.

Jako mezikrok pro rok 2020 Evropská unie stanovila několik cílů, které se označují jako „20-20-20 cíle do roku 2020“ nebo jako „politika 3x20“. To zahrnuje závazky snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti hodnotám z roku 1990, zvýšit podíl konečné spotřeby energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na 20 % a do roku 2020 zlepšit energetickou účinnost. Tato politika 3x20 je součástí širší evropské energetické strategie zaměřené na dosažení energetické udržitelnosti, konkurenceschopnosti a dostupnosti, jakož i bezpečnosti dodávek.

Balíček EU týkající se energie a klimatu se v posledních letech stal terčem kritiky, poněvadž každým dnem vychází najevo, že opatření vyplývající z těchto politik měla řadu nečekaných nebo nechtěných dopadů na energetické trhy a průmysl – nadbytek nestálých zdrojů energie narušující provozovatele přenosových soustav, nadbytek elektřiny vedoucí k cenovému kolapsu na velkoobchodním trhu s elektřinou, nárůst cen elektřiny na maloobchodním trhu, odklon od plynu jako paliva pro výrobu energie a nástup uhlí jako určovatele cen elektřiny… Současně je zřejmé, že politika EU obecně nedokázala vyřešit existující energetickou nerovnováhu. Paradoxně po letech obrovských investic zaměřených na ambiciózní politické mety se řada vytyčených cílů zdá být stále poněkud vzdálena. Některé z nich dokonce dosud nebyly dosaženy, přestože ekonomická krize jejich splnění usnadnila.

Cílem této studie je:

  • Posoudit stávající úspěchy Evropské unie a několika vybraných členských států, pokud jde o splnění cílů 3x20 v oblasti emisí skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti
  • Analyzovat, zda politiky Evropské unie splnily očekávání z hlediska dosažení bezpečnějšího, konzistentnějšího, konkurenceschopnějšího a rovněž čistšího trhu s energiemi, 
  • Identifikovat hlavní výzvy, které lze očekávat v souvislosti s cíli pro období po roce 2020 (2030 a 2050) v kontextu hlavního cíle Evropské unie dosáhnout dostupných, udržitelných a bezpečných dodávek.

Tato studie vychází z mezinárodní analýzy evropského prostředí a z detailnějších studií sedmi zemí (Belgie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Velká Británie).

Energy market reform in Europe
Považujete tyto informace za užitečné?