header image

Analýza

Proč by Česko mělo mít svou gigafactory? 

Díky vlastní továrně na výrobu baterií by se zvýšil HDP české ekonomiky o 185,9 miliard korun 

Česko by mělo mít vlastní továrnu na baterie. A strategického zahraničního partnera, který zajistí konkrétnější obrysy projektu gigafactory. Pokud se podaří investory motivovat, mohly by v ČR vzniknout až dvě továrny na výrobu baterií a s nimi i související ekonomické benefity. Vyplývá to z analýzy Rozvoj výroby baterií v Česku, kterou připravila společnost Deloitte ve spolupráci se Svazem moderní energetiky.

Ze strany české vlády byly doposud učiněny správné první kroky směřující k přilákání zájmu investorů. Pozitivně lze hodnotit podpis memoranda o podpoře projektu mezi vládou ČR a společností ČEZ. Je správné, že se vláda k tomuto kroku rozhodla. Následně je však nutné konkretizovat navazující kroky a specifikovat jednotlivé části podpory (přímá dotace, daňové úlevy, podpora pracovních míst, realizace tvrdé a měkké infrastruktury atd.). Kromě finančních podmínek pak bude vhodné dále doplnit nabídku také o měkké pobídky. O jednotlivých projektech by se mělo rozhodovat na konci roku 2021.

Rozvoj výroby baterií v Česku

Víte, že…

Státy Evropské unie se zavázaly snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 % a jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, je transformace automobilového průmyslu, která spočívá především v zákazu prodeje aut se spalovacími motory do roku 2035. Spalovací motory mají být nahrazeny alternativními zdroji, v největší míře pak elektrickým pohonem. Jedním z řešení je právě projekt české továrny na bateriové články do elektromobilů. 

6 benefitů aneb proč by Česko mělo mít svou vlastní gigafactory

  1. Růst HDP. Hrubý domácí produkt české ekonomiky by se celkem zvýšil o 185,9 mld. Kč, což představuje 3,6 % HDP v roce 2020, přičemž větší dopad na ekonomiku by měl provoz gigafactory než její výstavba. 
  2. Nová pracovní místa. V investiční fázi do jedné továrny o 40 GWh by vzniklo zhruba 6 095 pracovních míst a provoz gigafactory by v nových výrobních kapacitách a navazujících dodavatelských firmách vytvořil dalších zhruba 33 035 nových pracovních míst.
  3. Benefit pro veřejné finance. Podle našeho odhadu by si za celé zkoumané období polepšily veřejné finance (centrální vláda, obce a kraje) celkem o 48,6 mld. Kč.
  4. Nasycení trhu. V současnosti není poptávka po bateriích nasycena. V Česku je přitom několik automobilových závodů v čele se ŠKODA Auto, které přizpůsobují své strategie trendu elektromobility. Zásobování tuzemské výroby tuzemskými bateriemi je logickým krokem.
  5. Zajištění nového know-how. Z moderní technologické výroby by mohly těžit technické školy, ať už díky novým znalostem či vytvořením zcela nových oborů. Výsledkem by bylo zajištění budoucích kvalifikovaných zaměstnanců i rozvoj na poli výzkumu a vývoje.
  6. Udržení hodnotového řetězce. ČR disponuje největšími zásobami lithia v Evropě, díky výrobě baterií by se podařilo udržet celý hodnotový řetězec, od dodávky vstupních surovin přes výrobu baterií až po jejich využití pro „second life“ a recyklaci.

Poznámka: Ekonomické přínosy jedné továrny byly stanoveny pomocí input-outputové analýzy. Analýza nezohledňuje investice do vzniku samotného lokálního řetězce

Projděte si analýzu Rozvoj výroby baterií v Česku, kterou společnost Deloitte připravila ve spolupráci se Svazem moderní energetiky.

image
Považujete tyto informace za užitečné?