Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030

Analýza

Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030

Analýza Deloitte pro Svaz moderní energetiky

Národní klimaticko-energetický plán (NKEP) stanovuje podíl obnovitelných zdrojů v roce 2030 na 20,8 %. Podle našich výpočtů je ale možné dosáhnout na více než 23 %, a to bez dodatečného zatížení veřejných zdrojů. Navýšení navíc pomůže modernizaci energetického sektoru a podpoří českou ekonomiku. Projděte si Analýzu obnovitelných zdrojů do roku 2030, kterou jsme vypracovali pro Svaz moderní energetiky.

Fakta a další zjištění

  • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v hrubé spotřebě energie na 23,8 % se zdá být proveditelné a v daném časovém horizontu realistické. Základními přispěvateli by měla být solární a větrná energetika.
  • Fotovoltaika může dosáhnout v období do roku 2030 tržních podmínek i v České republice. V provedených výpočtech je tento předpoklad naplněn v roce 2025.
  • Produkce elektřiny z větrných elektráren bude nadále zlevňovat. I v tomto případě je vhodné vytvořit dostatečné podmínky pro dlouhodobý rozvoj.
  • V sektoru dopravy lze konstatovat, že se ČR do značné míry drží mantinelů stanovených Směrnicí REDII. Především maximalizuje podíl biopaliv první generace.

Jaká bude finanční stránka navrhovaných řešení včetně jejich ekonomických přínosů? Jaké jsou možné scénáře pro vyšší rozvoj obnovitelných zdrojů na základě požadavků Evropské komise? Projděte si naši analýzu Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030, kterou jsme zpracovali pro Svaz moderní energetiky.

Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030
Považujete tyto informace za užitečné?