Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030

Analýza

Rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku do roku 2030 – přínosy a příležitosti

Analýza Deloitte pro Svaz moderní energetiky

Česká republika musí transformovat svou energetiku, aby podpořila konkurenceschopnost svého průmyslu i energetickou soběstačnost domácností. Do roku 2030 má k dispozici několik stovek miliard Kč z dotačních programů financovaných z evropských zdrojů pro podpoření této transformace. Proč by mělo Česko této příležitosti využít? A co výstavba nových zdrojů přinese? Nejen na tyto otázky přinášíme odpovědi v naší analýze Rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku do roku 2030 – přínosy a příležitosti.

Fakta a klíčová zjištění analýzy

  • Z dostupných evropských zdrojů lze do roku 2030 vystavět 15,3 GW solárních a přes 2 GW větrných elektráren. Výstavba těchto zdrojů představuje významné ekonomické přínosy pro občany i celou tuzemskou ekonomiku, ale také další posílení české energetické bezpečnosti. Česko by mělo udělat maximum pro to, aby této příležitosti nyní využilo a zároveň změnilo povolovací procesy, které výstavbu fotovoltaických a zejména větrných elektráren často zbytečně a nelogicky brzdí.
  • Za stávajícího nastavení může být využito okolo 213 mld. Kč na výstavbu fotovoltaických a větrných zdrojů. Tyto prostředky představují jedinečnou příležitost, jak přinést takové množství dotačních prostředků do tuzemské ekonomiky.
  • Tato výstavba může navýšit příjmy domácností o 145 mld. Kč, navýšit výrobu v tuzemské ekonomice o 721 mld. Kč a vytvořit 34 000 pracovních míst. Každá investovaná koruna do výstavby obnovitelných zdrojů se tak několikanásobně vrátí.
  • Došlo by také k celkovému navýšení příjmů centrální vlády o 4,1 % (tj. o 92,6 mld. Kč) a celkovému navýšení příjmů obecních a krajských rozpočtů o 1,2 % (tj. o 26,2 mld. Kč).

Jaký je možný rozvoj fotovoltaických a větrných elektráren v České republice při čerpání dostupné podpory? Co vše přinese výstavba obnovitelných zdrojů energie tuzemské ekonomice? Jaké jsou bariéry, které v České republice brzdí rozvoj obnovitelných zdrojů? Projděte si naši analýzu Rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku do roku 2030 – přínosy a příležitosti, kterou jsme zpracovali pro Svaz moderní energetiky.

Rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku do roku 2030 – přínosy a příležitosti
image

„Investice do obnovitelných zdrojů, ve vhodné kombinaci s dalšími stabilními zdroji, jsou zásadní pro zachování konkurenceschopnosti stávajícího průmyslového zaměření tuzemské ekonomiky a všech dodavatelských řetězců. Investice zahraničních firem jsou často vázány na dostupnost bezemisní energie pro plnění jejich skupinových cílů v oblasti udržitelnosti. Pokud v ČR nebude energie z obnovitelných zdrojů dostupná, budou tyto firmy investovat v jiných zemích se silnější zdrojovou základnou obnovitelných zdrojů.“

Miroslav Lopour, senior manažer strategických projektů v energetickém týmu, oddělení poradních služeb

image

Starší vydání

Rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030 - Září 2019

Jaká bude finanční stránka navrhovaných řešení včetně jejich ekonomických přínosů? Jaké jsou možné scénáře pro vyšší rozvoj obnovitelných zdrojů na základě požadavků Evropské komise? 

Považujete tyto informace za užitečné?