Řešení

Specializace v rámci odvětví

Klienti z energetického odvětví mají specifické potřeby, které vyžadují zapojení specialistů. V reakci na tyto potřeby jsme sestavili několik pracovních skupin, které se zaměřují právě na energetiku. Při poskytování služeb svým klientům se vždy ujišťujeme, že pro každého z nich máme ty správné odborníky. Jsme schopni vyčlenit na každou zakázku experty s potřebnými zkušenostmi a zařídit jejich přesun do místa působení klienta.

Odborníci na energetiku a zdroje jsou stále k dispozici. Pro každou zemi, kde máme pracoviště, i pro každý sektor, v němž poskytujeme své služby, máme jednoho aktivního vedoucího pracovníka pro odvětví energetiky a zdrojů. Dnes již nejsou konference a podobné události jediným místem, kde je možné se dovídat o novinkách z oboru – naši pracovníci si mohou vyměňovat své zkušenosti a dělit se o své poznatky se svými kolegy i na našem intranetu.

Služby

Své služby nabízíme v pěti základních oblastech – audit, daně, podnikové poradenství, řízení podnikových rizik a finanční poradenství.

Z vlastní zkušenosti víme, že s tím, jak se rozvíjí energetický sektor v určité zemi nebo regionu, se zvyšuje i komplexnost služeb využívaných společnostmi působícími v tomto odvětví. Záležitosti jako privatizace, zpřísňující se regulace, dodržování směrnic EU a vstupování na nové trhy vyžadují, aby se služby postupně vyvíjely a přizpůsobovaly měnícímu se prostředí, v němž společnosti podnikají.

 

 

 

Ropa a zemní plyn

Své služby poskytujeme 50% největších společností světa působících v odvětví ropy a zemního plynu, včetně takových významných firem jako PKN Orlen, OMV a MOL ve střední Evropě. Kromě samotného poskytování služeb se zabýváme výzkumem a analýzami záležitostí a trendů z tohoto sektoru a účastníme se konferencí a dalších akcí, na nichž se přední odborníci na tuto tematiku dělí o své názory na námi zkoumané záležitosti a problémy.

 

Energetika

Naše firma, která zaujímá přední místo na trhu služeb poskytovaných nezávislým výrobcům elektrické energie, spolupracuje s většinou největších regulovaných podniků komunálních služeb na světě. Společnost Deloitte nabízí na míru šité auditorské, daňové a poradenské služby spolu s více než 15 druhy specializovaných služeb pro podniky z odvětví energetiky, včetně společností obchodujících s elektřinou, regulatorních služeb, služeb souvisejících s elektronickým obchodováním, s řízením rizik, s plněním ekologických závazků, s fúzemi a akvizicemi, s financováním projektů, provozní optimalizací, se systémy IT, se strukturovanými financemi, obchodováním s emisními povolenkami, se zvláštními šetřeními a s oceňováním podniků.

 

Těžební průmysl

Kromě špičkových auditorských, poradenských a daňových služeb nabízí společnost Deloitte také služby uzpůsobené konkrétním potřebám těžebního průmyslu, které jsou využívány v oblasti ochrany životního prostředí, manažerských systémů a řízení rizik i při přípravě a vedení soudních sporů, navrhování řešení pro elektronické obchodování, při oceňování majetku, provádění zvláštních šetření, při organizačních restrukturalizacích, ve spojitosti s investičními konzultacemi, se zajišťováním provádění činností interního auditu ve spolupráci s dalšími subjekty a s vyřizováním pojistných nároků. Své služby poskytujeme několika největším těžařským společnostem světa i významným regionálním podnikům, jako jsou KGHM Polska a Severočeské doly.

 

Vodohospodářství

Náš tým zaměřený na vodohospodářské odvětví poskytuje komplexní odborné služby podnikům působícím v tomto sektoru, které musejí reagovat na problémy i příležitosti, které s sebou přináší měnící se ekonomické, regulační a tržní prostředí. Svým klientům jsme pomáhali reagovat na změny a hráli jsme významnou úlohu při přípravě národní regulační reformy, při privatizaci a restrukturalizaci vodohospodářského odvětví. Své služby poskytujeme národním a regionálním vodohospodářským společnostem téměř ve všech středoevropských zemích.

Změny klimatu

 

 

Změny klimatu a využívání obnovitelných zdrojů vyvolávají potřebu používat služby, které nejsou standardně v nabídkách odborných firem. Klienti společnosti Deloitte mají k dispozici integrované služby vycházející z bohatých zkušeností s ověřováním emisí, s potvrzováním dodržení ujednání o čistém rozvojovém mechanismu a s projekty společné implementace souvisejícími s Kjótským protokolem, s předkládáním účetních a daňových doporučení pro potřeby obnovitelných projektů, s oceňováním emisních povolenek, s interními kontrolami týkajícími se obchodování s emisními povolenkami, s poskytováním doporučení pojišťovatelům ve spojitosti s dopady klimatických změn a vládám v souvislosti s přípravou pravidel v oblasti emisí skleníkových plynů, s přípravou doporučení týkajících se zakládání podniků na výrobu etanolu a s dalšími záležitostmi.