Perspektivy

Aktuální trend: Investice do cloudu

Nejnovější díl série pro finanční ředitele o digitálních technologiích v oblasti financí

Sotva se dnes najde společnost, která by již nezahájila nějakou cloudovou inciativu. Z cloudu se rychle stává standard pro vývoj a dodávku technologických řešení, nabízející četné výhody jako jsou zkrácení času nutného pro uvedení na trh, škálovatelnost a celkově urychlení zavádění inovací. To však ale neznamená, že je snadné cloud implementovat a řídit.

Tento průvodce nabízí odpovědi na často kladené otázky finančních ředitelů týkající se investic do cloudu kdekoli ve firmě včetně oblasti financí. Seznamte se blíže s příležitostmi a výzvami zavádění cloudových řešení, abyste byli připraveni o investicích do cloudu efektivněji rozhodovat.

Crunch time VIII: Průvodce cloudem pro finanční ředitele

Prakticky v každé organizaci napříč všemi odvětvími je dnes cloud standardní součástí agendy vrcholového managementu.

93 % společností již cloudová řešení zavádí nebo zvažuje jejich zavedení, a je proto zásadní, aby finanční ředitelé dovedli posoudit jejich přínos a dopady v oblastech účetnictví, kontraktace, bezpečnosti/rizik i v dalších útvarech firmy.

Jako finanční ředitel víte, že cloud bude neodmyslitelnou součástí budoucnosti, ať již jeho využití bude iniciováno potřebou inovovat, snížit náklady, nebo kombinací obojího. Pokud se budete v otázkách nasazování cloudu efektivněji rozhodovat, můžete získat náskok před konkurencí ve schopnosti inovovat, agilitě i nákladovosti.

Crunch time VIII: Průvodce cloudem pro finanční ředitele

Crunch time VII: Podnikové výkaznictví v digitálním světě

Jak bude výkaznictví vypadat za pět let? Přesněji řečeno, co skutečně uvidíme v předních finančních organizacích po celém světě? Namáhavá rutina řízení a finančního výkaznictví, kterou známe dnes, už v budoucnosti nebude existovat. Lidé budou zdrojem hlubšího pochopení, ne sestavovateli reportů. Okruh talentů ve financích se rozšíří o lidi z byznysu s finančními zkušenostmi, datové vědce a vypravěče – a ti všichni budou společně posilovat schopnost finančního oddělení podporovat strategii společnosti. Dále si můžeme všimnout tří klíčových vlastností, které změní způsob, jak bude výkaznictví v budoucnu probíhat. Výkaznictví bude inteligentní, interaktivní a v reálném čase.

Crunch time VII: Podnikové výkaznictví v digitálním světě

Většina tradičního výkaznictví byla formována kroky, které jsou nutné pro vytvoření reportů samotných: sběr dat, sestavování a distribuce zpráv. To se však mění – toto video rekonstruuje diskusi, kterou finanční ředitelé mohou vést se svými týmy o tom, jak se reporty tvoří dnes a jak to možná bude probíhat v budoucnu.

Crunch time VI: Algoritmické prognózy v digitálním světě

Prognózování tradičně patří k převážně manuálním procesům, kdy lidé musí shromáždit, zkompilovat a zpracovat data, a to často pomocí tabulkových procesorů. Existuje však i jiný způsob. Společnosti stále častěji využívají procesy k prognózování procesy, jež kombinují lidskou práci a prediktivní algoritmy vycházející z dat.

Náš průvodce pro algoritmické prognózování objasňuje základy algoritmických prognóz a způsob, jímž mění procesy prognózování, pracovní sílu a rozhodování. Zjistěte, jak společnosti využívají algoritmické prognózování k vytvoření přesnějších a včasnějších predikcí včetně poznatků, k nimž v této souvislosti dospěli.

Crunch time VI: Algoritmické prognózy v digitálním světě

V oblasti prognózování se finanční ředitelé mohou stát průkopníky inovativního přístupu založeného na datech, který lidem pomůže předvídat finanční budoucnost jejich podnikání. Následující video upozorňuje na početné výhody algoritmického prognózování.

Crunch time V: Finance 2025

Ať již jde o mobilní aplikace, chytrou domácnost nebo bezkontaktní platby, digitální disrupce je dnes pro spotřebitele zcela běžná. Nespočtem způsobů mění, co děláme a hlavně, jak to děláme. A jak to souvisí s budoucností financí? Zcela zásadně.

Technologie umožňující zavádět nové přístupy v oblasti financí již existují a budou se jen zlepšovat. Kromě toho se můžeme mnohé naučit z jiných oblastí business procesů. Moderní výrobní postupy nám umožňují pochopit, co dnes již automatizace dovede nabídnout, a blockchain s tzv. chytrými kontrakty ukazuje nové způsoby, jak monitorovat aktiva. Konkrétní a úspěšné příklady z praxe již existují, stačí se jen inspirovat.

Stáhněte si „Crunch Time V“ a přečtěte si našich osm prognóz, jak bude vypadat finanční funkce v roce 2025.

Crunch time V: Finance 2025

Crunch time IV: Blockchain ve financích

„Blockchain ve financích“ představuje praktický návod pro finanční organizace, které chtějí lépe pochopit možnosti blockchainu, a rozhodnout se, jak jich konkrétně využít. Zahrnuje více než tucet často kladených otázek, které finančním týmům pomohou porozumět technologii blockchainu, stejně jako i rámcový plán pro jeho zavedení. Dále zahrnuje sedmibodový checklist určený finančním ředitelům, kteří uvažují o využití blockchainu.

Crunch time IV

Crunch time III: Průvodce kognitivními technologiemi pro CFO

„Průvodce kognitivními technologiemi pro CFO“ zkoumá způsoby, jak mohou organizace využít nastupující kognitivní technologie k vytvoření efektivnějšího, zasvěcenějšího a lépe řízeného finančního oddělení. Průvodce obsahuje soubor příkladů založených na technologiích, jejichž testování a zavádění ve společnostech jsme měli možnost sledovat, a naše zkušenosti s prací s mnoha finančními organizacemi.

Crunch time III

Crunch time II: Finanční ředitelé mluví mimo záznam

Třicet finančních ředitelů se s námi podělilo o necenzurované názory a zkušenosti v souvislosti s širší diskusí o financích a o tom, co znamená vydat se na digitální cestu. Deloitte ví, že jedním ze způsobů, jak získat přehled o nejnovějším vývoji, je připojit se k cíleným rozhovorům s dalšími předními finančními představiteli z nejrůznějších odvětví a lokalit, takže zde je vhodné místo, kde začít.

Crunch time II

Crunch time I: Finance v digitálním světě

Originální perspektiva společnosti Deloitte „Crunch time: Finance v digitálním světě“ – založená na rozsáhlém průzkumu názorů vedoucích finančních pracovníků, včetně podrobných rozhovorů s finančními řediteli globálních společností – zkoumá nejrůznější disruptivní digitální technologie a může být nejrychlejším způsobem, jak pochopit, co finanční organizace čeká na cestě do budoucnosti.“

Crunch time I