Série pro finanční ředitele o digitálních technologiích v oblasti financí

Perspektivy

Crunch time VII: Podnikové výkaznictví v digitálním světě

Nejnovější díl série pro finanční ředitele o digitálních technologiích v oblasti financí

Když se řekne výkaznictví, nejspíš si představíme pořadače plné tabulek, grafů a příloh. Nebo možná zasedací místnosti, kde se ředitelé prokousávají powerpointovými prezentacemi. A za tím vším je armáda lidí z finančního, kteří pracovali týdny a týdny, aby to všechno dali dohromady. Rituál pokračuje jeden měsíc za druhým. V nejlepším ze všech světů by tento rituál produkoval reporty, které by byly v souladu s měnícími se potřebami byznysu. To se ale moc často nestává.

Crunch time VII: Podnikové výkaznictví v digitálním světě

Jak bude výkaznictví vypadat za pět let? Přesněji řečeno, co skutečně uvidíme v předních finančních organizacích po celém světě? Namáhavá rutina řízení a finančního výkaznictví, kterou známe dnes, už v budoucnosti nebude existovat. Lidé budou zdrojem hlubšího pochopení, ne sestavovateli reportů. Okruh talentů ve financích se rozšíří o lidi z byznysu s finančními zkušenostmi, datové vědce a vypravěče – a ti všichni budou společně posilovat schopnost finančního oddělení podporovat strategii společnosti. Dále si můžeme všimnout tří klíčových vlastností, které změní způsob, jak bude výkaznictví v budoucnu probíhat. Výkaznictví bude inteligentní, interaktivní a v reálném čase.

Crunch time VII: Podnikové výkaznictví v digitálním světě

Crunch time VI: Algoritmické prognózy v digitálním světě

Prognózování tradičně patří k převážně manuálním procesům, kdy lidé musí shromáždit, zkompilovat a zpracovat data, a to často pomocí tabulkových procesorů. Existuje však i jiný způsob. Společnosti stále častěji využívají procesy k prognózování procesy, jež kombinují lidskou práci a prediktivní algoritmy vycházející z dat.

Náš průvodce pro algoritmické prognózování objasňuje základy algoritmických prognóz a způsob, jímž mění procesy prognózování, pracovní sílu a rozhodování. Zjistěte, jak společnosti využívají algoritmické prognózování k vytvoření přesnějších a včasnějších predikcí včetně poznatků, k nimž v této souvislosti dospěli.

Crunch time VI: Algoritmické prognózy v digitálním světě

Crunch time V: Finance 2025

Ať již jde o mobilní aplikace, chytrou domácnost nebo bezkontaktní platby, digitální disrupce je dnes pro spotřebitele zcela běžná. Nespočtem způsobů mění, co děláme a hlavně, jak to děláme. A jak to souvisí s budoucností financí? Zcela zásadně.

Technologie umožňující zavádět nové přístupy v oblasti financí již existují a budou se jen zlepšovat. Kromě toho se můžeme mnohé naučit z jiných oblastí business procesů. Moderní výrobní postupy nám umožňují pochopit, co dnes již automatizace dovede nabídnout, a blockchain s tzv. chytrými kontrakty ukazuje nové způsoby, jak monitorovat aktiva. Konkrétní a úspěšné příklady z praxe již existují, stačí se jen inspirovat.

Stáhněte si „Crunch Time V“ a přečtěte si našich osm prognóz, jak bude vypadat finanční funkce v roce 2025.

Crunch time V: Finance 2025

Crunch time IV: Blockchain ve financích

„Blockchain ve financích“ představuje praktický návod pro finanční organizace, které chtějí lépe pochopit možnosti blockchainu, a rozhodnout se, jak jich konkrétně využít. Zahrnuje více než tucet často kladených otázek, které finančním týmům pomohou porozumět technologii blockchainu, stejně jako i rámcový plán pro jeho zavedení. Dále zahrnuje sedmibodový checklist určený finančním ředitelům, kteří uvažují o využití blockchainu.

Crunch time IV

Crunch time III: Průvodce kognitivními technologiemi pro CFO

„Průvodce kognitivními technologiemi pro CFO“ zkoumá způsoby, jak mohou organizace využít nastupující kognitivní technologie k vytvoření efektivnějšího, zasvěcenějšího a lépe řízeného finančního oddělení. Průvodce obsahuje soubor příkladů založených na technologiích, jejichž testování a zavádění ve společnostech jsme měli možnost sledovat, a naše zkušenosti s prací s mnoha finančními organizacemi.

Crunch time III

Crunch time II: Finanční ředitelé mluví mimo záznam

Třicet finančních ředitelů se s námi podělilo o necenzurované názory a zkušenosti v souvislosti s širší diskusí o financích a o tom, co znamená vydat se na digitální cestu. Deloitte ví, že jedním ze způsobů, jak získat přehled o nejnovějším vývoji, je připojit se k cíleným rozhovorům s dalšími předními finančními představiteli z nejrůznějších odvětví a lokalit, takže zde je vhodné místo, kde začít.

Crunch time II

Crunch time I: Finance v digitálním světě

Originální perspektiva společnosti Deloitte „Crunch time: Finance v digitálním světě“ – založená na rozsáhlém průzkumu názorů vedoucích finančních pracovníků, včetně podrobných rozhovorů s finančními řediteli globálních společností – zkoumá nejrůznější disruptivní digitální technologie a může být nejrychlejším způsobem, jak pochopit, co finanční organizace čeká na cestě do budoucnosti.“

Crunch time I