Perspektivy

Finance v digitálním světě

Technologie pro finanční ředitele

Je vaše finanční oddělení připraveno na požadavky digitální transformace financí? Nové technologie, jako jsou cloud, robotika, umělá inteligence a automatizace přetvářejí obchodní prostředí a lze očekávat, že budou mít rozsáhlý dopad na finanční agendu společností. Jaký konkrétně? A jak se bude finanční odvětví v tomto kontextu dále vyvíjet?

Bez ohledu na to, jak vnímáte budoucnost vaší finanční agendy, jedna věc je jistá: Pokud se obchodní lídři kolem vás budou snažit prosadit v digitálním světě, budou potřebovat efektivněji zpracovávat více informací. A využít je pro hlubší pochopení širších souvislostí rychleji než kdy předtím. Bez technologií a týmu lidí, kteří se o tyto technologie budou aktivně zajímat a dokáží je využít, se pravděpodobně neobejdou.

„Digitální technologie je ve své podstatě založena na lidském potenciálu, protože znamená nové způsoby vytváření hodnoty. Aby k tomu došlo, lidé musí být jak tvůrci, tak i uživateli nových digitálních kapacit,“ říká Marek Kouřil, ředitel v oddělení finančních transformací.

Některé z nových digitálních nástrojů, které lze využít v oblasti financí, se zaměřují především na aktualizaci klíčových systémů a stávajících kapacit. Ostatní nástroje, které se rapidně vyvíjejí, jsou navrženy tak, aby přinášely nové a odlišné schopnosti. Společně tvoří soubor nástrojů, které může finanční sektor využít ke zlepšení vlastní výkonnosti a efektivity poskytovaných služeb, zejména pokud jsou používány současně.

Průzkum Deloitte zaměřený na digitální technologie, jehož výsledkem je zpráva „Kritické období: finance v digitálním světě“, poukázal na zvyšující se interakci mezi sedmi technologiemi, které jsou významné pro fungování ve finanční oblasti:

Finance in a digital world

Cloud

Cloud je druhem computingového modelu, jenž využívá škálovatelné a pružné technologie pro poskytování služeb prostřednictvím internetu. Místo nutnosti učinit velké počáteční investice může finanční sektor kompletně využít funkcionalitu „software jako služba“ prostřednictvím veřejných, soukromých nebo hybridních cloudů.

Robotická automatizace procesů

Robotika umožňuje zautomatizovat zpracování transakcí a komunikace v rámci mnoha technologických systémů. Roboti vykonávají opakující se procesy jako lidé, avšak s nižším rizikem chyb a únavy.

Vizualizace

Vizualizace znamená inovativní využití obrázků a interaktivních technologií pro analýzy velkých datových souborů s vysokou hustotou. Modely vizualizace jsou doplňkem k platformám obchodní inteligence a analytiky, přičemž nabízejí bohatou grafiku, interaktivitu a využitelnost na úrovni předních spotřebitelských zkušeností.

Pokročilá analytika

Analytika byla dlouhou dobu součástí finančního arzenálu, avšak nové techniky pomáhají lidem z obchodní sféry vyřešit kritické otázky a poskytují podnětné odpovědi. To často obnáší procházet tzv. big data, aby bylo možné identifikovat schémata poukazující na budoucí příležitosti.

Kognitivní computing

Kognitivní computing a umělá inteligence (AI) simulují lidské myšlení. Tato technologie zahrnuje strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávání řeči a počítačové vidění.

In-memory computing

In-memory computing označuje uchovávání dat v hlavní paměti s cílem dosáhnout rychlejšího času odezvy. Vzhledem k tomu, že jsou data komprimována, požadavky na uchování jsou omezené. Výsledek? Rychlost a přístup k množství dat, jež byly v minulosti nepředstavitelné.

Blockchain

Blockchain je digitální distribuovaná databáze, která ověřuje a bezpečně uchovává transakce v rámci sítě distribuovaných a propojených uzlů, aniž by využívala řídící centrální orgán.

Víte o tom, že rozvoj digitální sféry již formuje trh s pracovní sílou, a to daleko za hranicemi finanční oblasti? Vzhledem k tomu, že se společnosti neustále snaží najímat kvalifikovanější pracovní sílu, upřednostňují zaměstnance, kteří disponují sítí vztahů i analytickými schopnostmi a zároveň dokáží pochopit obchodní podstatu.

Mezi základní talentové požadavky v sektoru digitálních transformací patří:

  • Vedení: Jasný pohled na budoucnost včetně konkrétního plánu, jak dosáhnout stanovených cílů.
  • Kultura: Méně předvídatelnosti, více experimentů a inovací.
  • Nové schopnosti: Orientace v problematice technologií v kombinaci s pochopením obchodní podstaty. 
  • Zapojení: Příležitost ke vzdělávání, rozvoji a inovacím pro příslušníky z řad „digitálních dětí“ či generace Y.
Byl pro Vás tento článek přínosný?