Článek

Chirmax

Success story

Společnost CHIRMAX se zabývá výrobou sterilních chirurgických šicích materiálů, dodává je nemocnicím, distributorům zdravotnického vybavení v České republice, na Slovensku a v několika dalších evropských zemích. Společnost má 60 zaměstnanců a v roce 2013 její tržby dosáhly přibližně 4 mil. euro.

Prodej společnosti CHIRMAX, českého výrobce chirurgických šicích materiálů, který byl dokončen dne 23. prosince 2013, dále posílil vedoucí pozici společnosti Deloitte jako poskytovatele profesionálních poradenských služeb při fúzích a akvizicích v oboru zdravotnictví a biomedicíny. Společnost Deloitte poskytovala své odborné znalosti a zázemí jedinému vlastníkovi společnosti CHIRMAX a pomohla jí uskutečnit zamýšlený prodej jejímu hlavnímu zaměření poněkud vzdálených podnikatelských aktivit. Tímto úkolem byla pověřena společně pobočka Deloitte San Diego a kancelář Deloitte v Praze. Jádro finančních poradenských služeb na straně prodávajícího a právního poradenství v oblasti fúzí a akvizic pak bylo zajištěno pražskou pobočkou společnosti Deloitte.

Role Deloitte a transakční tým
Tým Deloitte z oddělení finančního poradenství (FAS) poskytnul klientce následující poradenské služby: přípravu marketingových materiálů, identifikaci potenciálních investorů a komunikaci s nimi, organizaci procesu tzv. investiční prověrky zájemci (due dilligence), vyhodnocení obdržených nabídek, vyjednávání s vybranými potenciálními investory a jinými zúčastněnými stranami, asistence ve fázi finančního vypořádání transakce; v úzké spolupráci s týmem M&A Legal zaměřeným zejména na: přípravu transakční dokumentace,  vyjednávání s vybranými potenciálními investory a jinými zúčastněnými stranami a obecné právní poradenství.
 
Přidaná hodnota Deloitte
Společnost Deloitte identifikovala a oslovila celou řadu potenciálních zahraničních i tuzemských investorů v oboru stejně tak jako finančních investorů, což umožnilo vysoce konkurenční proces a následné vyjednání pro klientku velmi příznivých podmínek transakční dokumentace a omezení rizik. 
Přestože se konečná vyjednávání s preferovaným zájemcem protahovala, a to zejména v důsledku požadavku na výraznější redukci kupní ceny, podařilo se finančně-poradenskému a právnímu týmu ve vzájemné spolupráci najít kreativní řešení všech vzniklých problémů, což umožnilo konečnou dohodu obou zúčastněných stran.  
success of Deloitte
Považujete tyto informace za užitečné?