Analýza

Digitální nástroje v procesu fúzí a akvizic

Průvodce pro CFO: Získejte více poznatků pro rychlejší rozhodování v oblasti M&A

Podle poslední zprávy společnosti Deloitte o trendech v oblasti fúzí a akvizic pro rok 2018 většina respondentů (63 %) používá pro zpracovávání úkolů jiné nástroje než spolehlivý tabulkový procesor. A více než polovina (62 %) je chce při řešení M&A začít využívat. Jaké digitální nástroje vám pomohou urychlit klíčové aktivity v procesu fúzí a akvizic?

Urychlete klíčové aktivity v průběhu celého cyklu M&A, využijte digitální nástroje:

  • Digitální screening cíle (Digital target screening) – poskytuje způsob, jak zúžit seznam cílů na nejlépe realizovatelné akvizice
  • Akcelerátor vzájemné provázanosti (Interdependency accelerator)
    - poskytuje prostředek pro spojení stovek pracovních plánů, díky čemuž lze získat pohled na rizika, problémy a závislosti mezi jednotlivými funkcemi pro akvizice i odprodeje.
  • Digitální design organizace (Digital organization design) – pomáhá určovat složení budoucího stavu organizace (modely velikosti organizace a propočtů jejích nákladů na míru, které usnadní uspořádání pracovních sil na základě cílů po uzavření obchodu aj.)
  • Digitální účetnictví nákupu (Digital purchase accounting) – pomáhá automatizovat některé aspekty celého procesu, čímž dochází k úspoře času nezbytného pro přípravu účetních záznamů v deníku aj.
  • Zpracování finančního stavu odkupu (Divestiture financials processing) - automatizuje proces historických opravných položek a zrychluje vytvoření opravených finančních výsledků.
How digital tools are helping unlock M&A value

Průzkum: Překážky zavedení digitálních nástrojů stále na obzoru

Podle aktuální zprávy společnosti Deloitte se na vrcholu žebříčku potenciálních překážek obchodu pro následujících 12 měsíců objevila globální ekonomická nejistota (ačkoli ji uvedlo pouze 20 % respondentů, což oproti 26 % v loňském roce představuje pokles).
Volatilitu trhu uvedlo 17 % respondentů, což znamená pokles z 21 % v roce předchozím. Oceňování obchodů zaznamenalo jakožto hlavní překážku jen nepatrný pokles z 16 % v loňském roce na 15 % respondentů. Objevily se i obavy z úrokových sazeb, které prudce klesly ze 17 % ve zprávě pro rok 2016 na 11 %.

Digitální nástroje přinášejí větší rychlost, přesnost a poznatky do celého procesu fúzí a akvizic. Týmům, které se zabývají obchody, mohou získávat více poznatků vedoucích k informovanějším a rychlejším rozhodnutím. Zajímá vás více? Stáhněte si zprávu Digitální nástroje v procesu fúzí a akvizic (PDF).

Považujete tyto informace za užitečné?