banner

Prognózy

Průzkum názorů finančních ředitelů 2024

Letošní rok je ve znamení hledání interních řešení a využívání vlastních zdrojů

Riziko nízké poptávky, nedostatek kvalifikované pracovní síly a pomalý ekonomický růst, to jsou hlavní faktory, které ovlivňují očekávání finančních ředitelů v tomto roce. Jejich aktuální strategie je tak založena především na opatrnosti, hledání interních řešení a na využívání vlastních zdrojů. Přesto je oproti předchozím rokům patrný mírný optimismus, který se zakládá na očekávání nižší inflace či zpomalení růstu nákladů.

Ekonomický výhled

Většina respondentů očekává růst HDP od 0,6 % do 1,5 %. Zároveň 46 % dotázaných CFO počítá s mírným zvýšením nezaměstnanosti, zatímco téměř stejný počet pak předpokládá, že nezaměstnanost zůstane na stejné úrovni. Náklady firem se podle očekávání finančních ředitelů ve všech sledovaných oblastech zvýší, případně zůstanou stejné. Pouze u nákladů na financování dluhu 66 % předpokládá mírné či výrazné snížení. Nejčastěji CFO predikuje zvýšení nákladů na zaměstnance – více než 90 %. Polovina respondentů očekává nárůst objemu fúzí a akvizic. Zhruba tři čtvrtiny dotázaných se pak domnívají, že v letošním roce poroste inflace přes 3,5 %. 

Změny a výzvy

Finanční vyhlídky svých firem vidí pozitivně 33 % finančních ředitelů, mírně převažuje počet CFO, kteří vnímají budoucnost méně optimisticky. Pro většinu respondentů (72 %) také stále není vhodná doba pro větší podnikatelské riziko z hlediska rozvahy. Polovina dotazovaných CFO připouští, že jejich společnost čelí vysoké či velmi vysoké míře externí finanční a ekonomické nejistoty. Třemi nejvýznamnějšími faktory, které považují respondenti pro své společnosti pro tento rok za nejrizikovější, jsou snížení domácí poptávky, nedostatek kvalifikované pracovní síly a snížení zahraniční poptávky.

„Zdá se, že řízení v době nejistoty se stalo novým normálem a snoubí se tak se strategiemi opatrnosti, vyčkávání a postupných kroků vpřed. Tato nálada pramení zejména z hospodářské situace v zemi, jako je riziko nízké poptávky, nedostatek kvalifikované pracovní síly a pomalý ekonomický růst. V porovnání s předchozími roky, které byly značně ovlivněné novými geopolitickými riziky, jsme však zaznamenali posun v optimismu vyhlídek směrem k očekávaní nižší inflace, zpomalení růstu nákladů, či dokonce poklesu úrokových nákladů. Nicméně ani tento trend nevede finanční ředitele k ochotě více riskovat a expandovat.“

Ladislav Šauer, lídr CFO Programu v ČR a partner Deloitte v oddělení Audit & Assurance

Generativní AI ve strategiích firem

Z letošního průzkumu vyplývá, že 58 % dotazovaných považuje generativní umělou inteligenci za důležitou pro strategii firmy a 42 % s ní reálně experimentuje nebo ji používá. Za tři největší výhody, jež by využívání generativní AI mohlo přinést, považují CFO snížení nákladu (49 %), zlepšení zákaznické/klientské zkušenosti (42 %) a rozvoj nových služeb či produktů (41 %). Pětina respondentů se domnívá, že by jejich společnost při zavádění generativní AI mohla čelit překážkám především v podobě nedostatku talentových zdrojů a možností.

„Jeden z důvodů, proč je Generativní AI tak rychle adoptována, je velmi nízká cena za užívání. Generativní AI není a nebude komodita, za kterou firmy budou platit majoritu z rozpočtu. Začíná být totiž standardní součástí softwaru a výrobci již dávají nové funkcionality k dispozici, obvykle v rámci předplatného, které firmy za software platí. Pro CFO je tak velmi složité rozlišit, jaké budou skutečné náklady za generativní AI.“

Jan Hejtmánek, expert a lídr Deloitte pro oblast umělé inteligence ve střední Evropě

Projděte si 16. vydání průzkumu názorů finančních ředitelů a získejte detailní přehled o očekáváních, obavách a plánech finančních ředitelů v následujícím roce. K dispozici jsou jak výsledky za Českou republiku, tak za celý region střední Evropy. 

Považujete tyto informace za užitečné?