Novinky

Regulatorní novinky

leden 2017

Přinášíme Vám lednové Regulatorní novinky v oblasti regulatorních změn. Dozvíte se o připravovaných změnách Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropského organu pro bankovnictví (EBA), Rady pro finanční stabilitu (FSB) a seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí.

EU | ESMA - Stanovisko ohledně rozsahu pravomocí pro intervenci v případě produktů dle nařízení MiFIR

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vyjádřil obavy nad vyloučením obhospodařovatelů investičních fondů z rozsahu pravomocí pro intervenci v případě produktů dle nařízení MiFIR s tím, že je zde významný potenciál pro regulatorní arbitráž např. v případě velkých finančních skupin, jejichž součástí jsou jak obchodníci s cennými papíry, tak i obhospodařovatelé investičních fondů, existuje potenciální skulina, kdy prvně jmenovaní by mohli nabízet některé investiční nástroje skrze druhou jmenovanou skupinu. Předseda orgánu ESMA Steven Maijoor uvedl, že zahrnutí obhospodařovatelů investičních fondů do rozsahu intervenčního režimu nařízení MiFIR by zajistilo harmonizovaný rámec a rovné podmínky pro všechny subjekty kapitálového trhu.

EU | ESMA - Peer Review k požadavkům směrnice MiFID k provedení pokynů klientů za nejlepších podmínek (tzv. Best Execution)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) došel ke zjištění, že po předchozích jeho doporučeních podnikla většina orgánů dohledu členských zemí kroky k vyřešení vytýkaných nedostatků a zvýšila pozornost věnovanou dohledu nad plněním požadavků v oblasti provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek (tzv. Best Execution). Obecně, regulátoři začali zaujímat mnohem proaktivnější přístup v této oblasti, nežli tomu tak bylo doposud. Orgány dohledu, u nichž nedošlo k posunu, buď ještě nezohlednily zjištění, nebo uvedly obdobné důvody jako v roce 2015, například že investoři považují některá potenciální porušení jako nízkoriziková, a tudíž státní orgány dohledu nestanovily přijetí následných opatření jako prioritu.

EU | EBA - Aktualizace přehledu ukazatelů rizik a výsledky dotazníku k hodnocení rizik

Evropský organ pro bankovnictví (EBA) došel ke zjištění, že kapitálové poměrové ukazatele evropských bank se i nadále zlepšují. Ve třetím čtvrtletí roku 2016 se poměr kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu zvýšil o 50 bazických bodů. U nesplácených úvěrů byl i přes jejich poměrný mírný pokles  rozptyl napříč zeměmi i nadále vysoký. Ve středu zájmu zůstala ziskovost i kontrola nad výši nákladů. Jak ukazují výsledky dotazníku EBA, u ziskovosti se očekává, že bude i nadále problematická. Polovina respondentů uvedla, že součástí jejich strategie je oddlužování prostřednictvím vyřazení majetku a jeho prodeje, ačkoliv zvýšený počet respondentů (85%) zároveň plánuje rozšířit portfolio o financování malých a středních podniků. Téměř polovina respondentů dále uvedla, že u své banky zaznamenali zvýšení provozních rizik.

Mezinár. | FSB - Doporučený postup při řešení strukturních zranitelností vyplývajících ze správy majetku

Rada pro finanční stabilitu (FSB) zveřejnila svá závěrečná doporučení k postupu řešení strukturních zranitelností vyplývajících ze správy majetku. Oproti červnové konzultaci se podstatně mění to, že regulátorům se doporučuje zavést požadavky či pokyny pro komplexní a robustní rizikový rámec a vykonávanou praxi pro všechny správce majetku dle výše rizika, kterému vystavují finanční systém. Původně se přihlíželo u správců majetku pouze k tomu, zda jsou správci majetku velkými a komplexními podniky a/nebo poskytovateli zásadních služeb. Dokument nastiňuje i další činnost, která proběhne v roce 2019.

Více informací naleznete v příspěvku ECRS k tomuto tématu.

Aktuální čtvrtletí

Seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto čtvrtletí:

Ozdravné postupy a opatření řešení krize

 

Mezinár.

FSB

Konzultace k dalším pokynům pro řešení krizí ústředních protistran

Počátek roku 2017

Obezřetnostní rámec pro bankovní sektor

 

EU

EBA

Pokyny ke zveřejňování koeficientů krytí likvidity (LCR)

V prodlení

 

EU

EBA

Doporučení k nastavení kapitálových pokynů

V prodlení

Struktury kapitálových trhů

 

EU

EK

Nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (CSDR) – Očekává se, že opatření 2. stupně budou schválena a vydána v Úř. věst.

V prodlení

 

Mezinár.

FSB

Zpráva o celosvětovém monitoringu stínového bankovnictví za rok 2016

V prodlení

Chování a hospodářská soutěž

 

EU

EC

Zbývající opatření 2. úrovně nařízení o zneužívání trhu (MAR) budou přijata a zveřejněna v Úř. věst.

V prodlení

 

Mezinár.

FSB

Zpráva o zavedených národních postupech pro používání řídícího rámce k řešení rizik pochybení

V prodlení

 

Mezinár.

FSB

Pokyny ke stávajícím principům kompenzace

Červen

 

Mezinár.

IOSCO

Zveřejnění konsolidovaného souboru regulačních nástrojů pro chování na velkoobchodním trhu

Leden

Platby, technologie a inovace

 

EU

EBA

Finalizované technické standardy pro důkladné ověření zákazníků a bezpečnou komunikaci

12. února

Stáhněte si přehled očekávaných změn včetně časové osy ZDE.

Byl pro Vás tento článek přínosný?

Související články