Služby

Právní poradenství

Náš akviziční tým tvoří právní experti s dlouhodobými zkušenostmi s významnými a komplexními akvizicemi a nad rámec právní oblasti i s vysokou mírou orientace v dalších aspektech akvizičních transakcí, zejména finančních, daňových a účetních. Naše kancelář se rovněž pravidelně podílí na řadě přeshraničních transakcí v úzké spolupráci s advokátními kancelářemi sítě Deloitte v celé Evropské Unii a řadě dalších zemí.

Klienty podporujeme a radíme jim již od prvopočátečního stadia transakce, tedy od návrhu základního konceptu akvizice, strategického plánování, přes právní audit, až po vyjednání a sepsání smluvní dokumentace a post-akviziční kroky.

Naše služby:

 • Provedení analýzy právních aspektů plánované transakce včetně návrhu vhodných řešení a variant realizace s vysvětlením výhod a nevýhod každého řešení.
 • Příprava detailního plánu transakce a provedení všech právních kroků procesů fúze, rozdělení, jiné přeměny společnosti, výkupu podílu minoritních akcionářů, či jakékoliv formy akvizice (prodej kapitálové účasti, podniku nebo jeho části, prodej majetku apod.).
 • Právní poradenství ohledně strategie transakce a kompletní řízení projektu.
 • Plánování a provedení akvizičních právních prověrek (due diligence).
 • Právní podpora při koupi či prodeji kapitálových účastí či aktiv včetně přípravy veškerých smluv a dalších právních dokumentů, jednání s protistranou, uzavření a vypořádání transakce a navazujících operací.
 • Právní poradenství pro přijetí účastnických cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, IPO nebo vyřazení cenných papírů z obchodování.
 • Získání licencí či povolení správních úřadů potřebných pro akvizici či restrukturalizaci.

 • Chirmax
  Příprava a sjednávání transakční dokumentace týkající se prodeje 100% podílu ve společnosti CHIRMAX s.r.o.
  Česká republika, 2013 – 2014

 • Moravia Steel
  Vytěsnění (squeeze-out) menšinových akcionářů společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
  Česká republika, 2013 – 2014

 • Rhenische Post Mediengruppe
  Příprava a sjednávání transakční dokumentace o prodeji mediální skupiny MAFRA.   
  Česká republika, 2013

 • Aeroexpress
  Právní due diligence, příprava a sjednávání transakční dokumentace o koupi 51% podílu v BORCAD cz s.r.o.
  Česká republika, 2013

 • PSJ
  Restrukturalizace koncernu a sjednávání transakční dokumentace pro management buy-out účasti ve skupině PSJ od PPF Group.
  Česká republika, 2012

 • Třinecké železárny
  Právní due diligence drátovenských závodů ŽDB GROUP a sjednávání transakční dokumentace pro jejich akvizici.
  Česká republika, 2012

Kontakt

Jan Spáčil

Jan Spáčil

Vedoucí partner a advokát

Jan Spáčil je managing partnerem v Deloitte Legal. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je rovněž absolventem bakalářského oboru daňové poradenství na Podnikatelské fakultě Vys... více

Petr Suchý

Petr Suchý

Partner a advokát

Petr Suchý je Partnerem v Deloitte Legal v Praze. Vede oddělení fúzí a akvizic a současně se podílí na vedení týmu pro insolvence a restrukturalizace. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1997 a v Deloi... více