Řešení

Asistence při prodeji

Je-li situace na trhu nepříznivá, může vedení společnosti/akcionáři přehodnotit své strategické cíle a začít uvažovat o divestici. V případě takového rozhodnutí je třeba pečlivě uvážit cíle a procesy vedoucí k jejich naplnění, které mohou být velmi časově náročné.

Asistence při prodeji zahrnuje poskytování celé řady koordinovaných služeb přizpůsobených potřebám klienta, které doplňují stávající možnosti a zdroje klienta a umožňují zdolávat výzvy, jež přináší celý proces prodeje.

Co děláme

Náš tým prvotřídních odborníků specializovaný na transakce poskytuje integrované služby využívající rozsáhlých zkušeností s obdobnými procesy. Úzce spolupracujeme s týmem klienta při identifikaci a řešení problematických oblastí divestičního procesu a poskytujeme poradenské služby na míru podle specifických potřeb klienta.

Jak můžeme pomoci

Přístup společnosti Deloitte spočívá v poskytování asistence v každé fázi procesu prodeje v požadované rozsahu. Naše služby mimo jiné zahrnují:

  • prověrku portfolia
  • prověrku připravenosti transakce
  • řízení projektů
  • asistenci při finančním a provozním vyčlenění části podniku
  • plánování odčlenění a jeho následnou implementaci
  • podporu při přípravě informací tzv. „data room“
  • podporu řízení lidských zdrojů,
  • prověrku a strukturování daní
  • finanční reporting a poradenství při realizaci transakce