Řešení

Finanční modelování

Obchodní rozhodnutí by neměla být přijímána bez řádného pochopení finančních důsledků ani bez zvážení alternativních možností, scénářů nebo citlivosti očekávaného výsledku na změnu jednotlivých faktorů.

Prognózované výdaje, očekávané hotovostní toky a konečnou proveditelnost strategického rozhodnutí a návratnost investice ovlivňuje mnoho faktorů bez ohledu na to, zda jde o transakci, restrukturalizaci nebo investiční program. Naše zkušenosti s finančním modelováním pomáhají našim klientům simulovat budoucí finanční výsledky a zodpovědět klíčové investiční a strategické otázky:

  • je společnost schopna dosáhnout svých finančních cílů, jimiž jsou např. objem a růst výnosů, úroveň investic, produktivita a cíle v oblasti pracovního kapitálu, zajištění potřebného financování, rentabilita investovaného kapitálu a cílová likvidita?
  • je společnost schopna dosáhnout cílů ve vztahu k zákazníkům, jako je např. tržní podíl v cílových tržních segmentech, akvizice nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků, spokojenost zákazníků a ziskovost?
  • podporují interní procesy společnosti dosažení finančních a zákaznicky orientovaných cílů?
  • jak může společnost optimalizovat svůj investiční program a stanovit jeho priority?
  • přinese investice požadovanou návratnost kapitálu?

Máme za sebou dlouhý seznam projektů v oblasti specializovaných služeb finančního modelování i v těch nejnáročnějších situacích. Můžeme pomoci zvýšit spolehlivost a umožnit lepší rozhodování za pomoci prognostických modelů a analýz přesně dle potřeb klienta.

S klienty úzce spolupracujeme a poskytujeme jim podporu při široké škále závažných obchodních rozhodnutí, která se týkají financování, snižování nákladů, významných kapitálových programů a transformačních projektů a transakcí. Ke své práci přistupujeme z realistického komerčního hlediska a často hrajeme v rámci širšího týmu zásadní roli.

Náš přístup je založen na spolupráci. Jeho součástí je být neustále v kontaktu s klientem a vznášet podněty, abychom dosáhli konsensu o tom, co je pro klienta skutečně důležité. Využívání zkušených odborníků na finanční modelování a osvědčených metodologií přispívá k tomu, že naše výsledky obstojí i  při podrobném zkoumání a vzbuzují důvěru zúčastněných stran, ať už jsou jimi členové představenstva, poskytovatelé financování nebo veřejnoprávní subjekty.